BIG_photo_verybig_135824_156605403354 Всемирното Православие - СЛОВО 9, ЗАЩИТНО, СЛЕД РЪКОПОЛАГАНЕТО НА СВ. ГРИГОРИЙ БОГОСЛОВ ЗА САСИМСКИ ЕПИСКОП, ОТПРАВЕНО КЪМ БАЩА МУ ГРИГОРИЙ, В ПРИСЪСТВИЕТО НА СВЕТИ ВАСИЛИЙ ВЕЛИКИ (2)Помазанието и духът отново са върху мен и отново ходя плачейки натъжен (срв.: Пс. 34:14 - според превода на 70-те). Вие може би се чудите на това. Но и Исаия, докато не вижда славата Господня и високия и издигнат престол и серафимите около него, не казва нищо подобно, не показва нито огорчение, нито страх; и макар да обвинява Израиля, щади себе си и се разграничава като невиновен за нищо. Но щом видял това и чул светия и тайнствен глас, сякаш започвайки по-добре да съзнава себе си, казва: О, окаян аз, как се умилих (Ис. 6:5 - според превода на 70-те), и добавя следващите след това думи, които няма да изкажа, за да не произнеса нещо оскърбително.

Едновременно обикнах Духа и се уплаших от Него; и ми бе нужно малко време, та като се събера, да отрезвя и да избера по-доброто и по-безопасното, и когато скръбта, която е като плевел в семе, изчезне, и лошите мисли отстъпят място на по-добри, Духът да победи съвършено и да ме употреби за Своето служение, за усъвършенстване на тези хора, за управление на души, за научаване със слово, дело и пример, чрез оръжията на правдата в дясна и лява ръка (2 Кор. 6:7), за благоизкусно преминаване на пастирство, което отвлича от света, отива при Бога, изтощава тялото, съединява с Духа, избягва тъмнината, радва се за светлината, прогонва зверовете, събира стадото в кошарата, пази се от стръмнини и пустини, и изкарва стадото по планини и височини, за които според мен говори и чудният Михей, издигайки ни от земята на прилягаща ни височина: Приближете се до вечните планини; стани и тръгни, защото този покой не е за теб (Мих. 2:10 - според превода на 70-те), макар някои да си мислят, че ще намерят покой в земното и долното.

   На такова пастирство ме научете, приятели, а сега вече пастири и съпастири мои; за такова пастирство ми дайте устави - и ти, общи отче, който през годините си ръкоположил и надживял мнозина пастири, и ти, изпитателю и съдия на моето любомъдрие! Но застигнати и оглушавани от буря, можем ли изкусно да пасем и да храним стадото?

… Впрочем води ме, успявай и царувай (Пс. 44:5 - според превода на 70-те), и паси мене, мене пастира, защото съм готов да те следвам и да бъда воден от пастирската ти висока и божествена душа. (Защото трябва да кажа истината, макар от любов да дръзнах и на нещо извън закона). Научи ме на твоята любов към паството, на твоята грижовност и благоразумие, внимателност, на бодростта и покорността на плътта ти, с която тя отстъпи на духа, на този цвят на лицето, свидетелстващ за пастирски трудове, на строгото държание, съчетано с кротост, на веселостта и спокойствието ти по време на работа (което не ще намериш у мнозина и за което не е имало много примери), на твоите воювания за паството и на победите, които си спечелил в Христа.

   Кажи на какви пасбища да водя стадото, на какви извори да ходя или какви пасища и води да избягвам; кого да паса с тояга и кого със свирка; кога да изкарвам на паша и кога да викам стадото от пасбищата; как да се боря с вълците и как да не влизам в борба с пастирите, особено в днешно време, когато (ще изразя скръбта си с думи на пресвети пророци) пастирите оглупяха (Иер. 10:21) и разпъдиха овците на паството (срв. Иер. 23:1); как да вдигна изнемогналото, да изправя падналото, да обърна заблудилото се, да потърся изгубеното и да опазя крепкото; как да се науча на това и да го спазя в съответствие с вашето истинско учение за дълга на пастира, а не да стана лош пастир, който яде мляко, облича се с вълна, коли или продава угоените овце, а останалите оставя на зверовете и по стръмнините, и пасе самия себе си, а не овцете, за което били упреквани древните предстоятели на Израиля (вж.: Иез. 34:3-4). На това ме научете, с тези правила ме подкрепете, по тези заповеди бъдете пастири и съпастири и спасете както с учение, така и с молитви мен и моето свещено паство, така че и аз да устоя, и вие да се похвалите в деня на явяването и откриването на великия наш Бог и Пастиреначалник Иисус Христос, чрез Когото и с Когото слава на Отца Вседържителя и на Светия и Животворящ Дух и сега, и във вечните векове. Амин.

(Със съкращения)

 

Източник: https://www.sveta-gora-zograph.com