18122013617 Всемирното Православие - ДАНИЕЛА МИЛЕВА, 9 Г., ГР. КАРНОБАТ – КОНКУРС „ЧУДОТО НА КОЛЕДА” – 2013 Г.