18122013631 Всемирното Православие - ЖЕНИ ШЕХОВА, 6 Г., ГР. СМОЛЯН – КОНКУРС „ЧУДОТО НА КОЛЕДА” – 2013 Г.