18122013614 Всемирното Православие - ФУНДА КЬОРОВА, 11 Г. С. РОЗИНО, ОБЩ. КАРЛОВО – КОНКУРС „ЧУДОТО НА КОЛЕДА” – 2013 Г.