18122013626 Всемирното Православие - СЕЛЕН ЯКУБОВА, 6 Г., ГР. СМОЛЯН – КОНКУРС „ЧУДОТО НА КОЛЕДА” – 2013 Г.