18122013624 Всемирното Православие - МАРИЯ КОВАЧЕВА, 11 Г., ГР. СМОЛЯН – КОНКУРС „ЧУДОТО НА КОЛЕДА” – 2013 Г.