18122013630 Всемирното Православие - АНАСТАСИЯ ХАДЖИХРИСТЕВА, 6 Г., ГР. СМОЛЯН – КОНКУРС „ЧУДОТО НА КОЛЕДА” – 2013 Г.