Св. Лука Войно-Ясенецки (1877-1961 г.)

      200px-%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%BE-%D0%AF%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0) Всемирното Православие - СВ. ЛУКА ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКИ: ЗА ОПРОЩАВАНЕТО НА ГРЕХОВЕТЕ ОТ БОГА ЗАРАДИ ВЯРАТАЧуйте много важните и дълбоки думи на св. апостол Павел.

        Думите му не са лесни за разбиране, и аз смятам за свой дълг да ви ги разясня. От тях ще видите колко безкрайно е Божието дълготърпение и милосърдие към нас, грешните и непокорните, ще видите Неговото всезнание.

 И така, слушайте: На оногова, който работи, заплатата се вменява не по милост, а по дълг.“ (Римл. 4:4).

             Какво означават тези думи? Те означават, че всеки, който извършва делата Божии - дела праведни, дела свети, прави Бога свой длъжник; и Бог ще му въздаде по правда и по дълг за неговите праведни дела.

Слушайте по-нататък: Напротив, ономува, който не работи, а вярва в Оногова, Който оправдава нечестивеца, вярата му се вменява за оправдание.“ (Римл. 4:5).

Думите оправдава нечестивеца, разбира се, не трябва да се приемат така, сякаш Господ Бог оправдава, одобрява нечестивеца; смята, че така трябва да постъпва. Не, разбира се, че не!

Те означават само, че и не вършещите добри дела, не изпълняващите Неговите заповеди Господ причислява към Своите Си, към достойните да бъдат Негови приятели, да Му бъдат близки, заради тяхната истинска дълбока вяра, прощавайки греховете им по Своето милосърдие и дълготърпение.

За да запомните по-добре това, ще ви приведа няколко примера от живота на светиите.

При евангелист Лука четем за мироносицата св. Мария Магдалина, че Господ наш Иисус Христос изгонил от нея седем бяса ука 8:2). Ако толкова много бесове са обитавали в нея, значи тя е била много грешна. Но заради пламенната й вяра в Господа Иисуса, заради ревностната проповед за Него, тя била така съвършено оправдана от Него, че заслужила името равноапостолна. Простил, простил й Господ многото грехове заради пламенността на нейната вяра!

Една от най-големите светици Мария Египетска в младостта си водела крайно развратен живот, но на великия празник Въздвижение на кръста Господен тя изпитала силно, променящо цялата й душа духовно сътресение в Йерусалимския храм. И отишла тя в безлюдната Аравийска пустини, и прекарала в нея 47 години свръхтежък живот. Този велик неин подвиг, подвигът на вярата я превърнал в ангел в плът.

Блажени Йероним и блажени Августин, епископ Ипонски, сами писали за себе си, че са прекарали младостта си много нечисто; а Августин дори принадлежал няколко години към манихейската ерес. И въпреки това греховете им били простени от Бога, и със светия си живот и значимите си богословски писания те заслужили великото име Отци на Църквата.

Свещеномъченик Киприян, епископ Картагенски, до 40-годишната си възраст бил езичник и живял развратно, но след неимоверни светителски трудове получил блестящ с небесна светлина мъченически венец.

Виждате ли колко дълбоко познава Всезнаещият Бог скритите тайници на сърцата на светиите?

Ясни ли са ви сега думите на апостол Павел, че Бог оправдава нечестивеца поради вярата му?

Своето безмерно милосърдие и дълготърпение Той ни е показал и по отношение на тримата страшни разбойници: Варвар, Патермутий и Моисей Мурин, отнели живота на стотици хора. От житията им научаваме колко силно, колко дълго, колко неотстъпно са се каели те за убийствата и за другите си грехове, какви страшни подвизи понесли в тези години на покаяние. И заради него, заради безмерното по дълбочина и сила свое покаяние, те не само били опростени от Бога, но дори получили дар на чудотворство.

Ето примерите, които трябва да ободрят всички униващи, всички мислещи, че Бог няма да им прости многото техни грехове. Не, не! Ще прости, непременно ще прости! Не може да има никакво съмнение след това, което ни е показал Господ за великите Си избраници, които някога били грешници.

Надявам се, че след всички тези примери ще приемете дълбоко думите на Псалмопевца пророк Давид, с които той започва своя 31-ви псалом: Блажен е оня, комуто беззаконията са простени, и чиито грехове са покрити! Блажен е онзи човек, комуто Господ няма да вмени грях (Пс. 31, 1:2).

Бъдете, прочее, и вие блажени по тези думи на Псалмопевца Давид.

Бъдете блажени, вярвайки, че Господ ще ви прости греховете заради вашата вяра.

Тези, които внимателно четат посланията на апостол Павел, знаят, колко много говори той в тях за голямото значение на вярата за християнина. Мисля обаче, че у някои възниква недоумение, когато съпоставят Павловите думи с думите на апостол Иаков в неговото съборно послание: "…вяра без дела е мъртва" (Иак. 2:20). Но може ли да се смята, че между думите на двамата Христови апостоли има противоречие?

Не, не трябва, противоречие не може да има. За да се премахне всяко недоумение, е нужно да се вникне за каква вяра – пълна, дълбока, съвършена говори апостол Павел, и за каквасъвсем несъвершена, повърхностна вяра, подобна на вярата на тези, които наричаме обредоверци и лицемери, говори апостол Иаков. Той говори за вярата на онези хора, чието благочестие се изчерпва с ходенето на църква, църковните молитви, вдишването на кадилен аромат, слушането на песнопения и спазването на обреди (ритуали –б.пр.).

Твърде, твърде далече от пълната вяра е тази несъвършена вяра, за която говори апостол Иаков. Той говори за сламената вяра, която лесно изгаря при всяко нещастие, при всяко изпитание. На тези хора апостол Иаков може да каже с пълно право: „Покажи ми вярата си без твоите дела (Иак. 2, 18). А апостол Павел говори за дълбоката и истинска вяра, която преражда човека, прави го свой на Бога.

Затова свети апостол Йоан Богослов в първото си съборно послание казва така: Всякой, който е роден от Бога, грях не прави, защото семето Му пребъдва в него; и не може да греши, защото е роден от Бога.“(1 Иоан. 3:9).

Помнете, впрочем, всички вие, които ме слушате, че Божието милосърдие и дълготърпение е безкрайно, и че Той може да ви издигне дори от пропастта на нравствените падения и да ви прости всички грехове, и да възпламени сърцата ви с дълбока любов към Него, нашия Създател и Спасител.

Не разчитайте на безкрайното Божие милосърдие, ако не го заслужите с покаянието си, ако не преминете през тесния път, водещ до Царството Божие, за който ни говори нашият Спасител.

И така, от все сърце се надявайте, че ако оставите вашите грехове, ако възлюбите от все сърце вашия Господ Иисус Христос, тогава Той ще ви прости всичките ви грехове, за които неотстъпно се каете.

Амин.

 

Към нашата рубрика "Св. Лука Войно-Ясенецки, архиепископ Симферополски и Кримски