Liturgiya-Prezhdeosvyashhennykh-Darov-860x550-744x448 Всемирното Православие - ПРЕЖДЕОСВЕЩЕНА СВ. ЛИТУРГИЯ (2)Тя не е в пълния смисъл тайнство евхаристия, ае вечерня с причащение, при което се употребяват дарове осветени прежде, т.е. по-рано, на по-раншна Златустова или Василиева литургия. Затова и тая литургия се нарича „Преждеосвященныхъ“, т.е. литургия на предосветените дарове. Тя се извършва в сряда и петък през св. Четиридесетница, в четвъртък на четвъртата седмица, на Великия понеделник, вторник и сряда, както и в някои по-големи празници, ако се случат през св. Четиридесетница, освен събота и неделя, Великия четвъртък, петък и събота.

Агнецът на Преждеосвещената литургия се освещава в същото време, когато се освещава и редовният Агнец на по-рано извършената Златоустова или Василиева литургия. Преди причащението определеният за Преждеосвещената литургия Агнец се напоява достатъчно с пречиста Христова кръв и се запазва в нарочна дарохранителница до деня на литургията.

Начало на литургията

Благословено царство…!

Преждеосвещената литургия се извършва след часовете. След като се свърши молитвата „Всесветая Троице…“, свещеникът, облечен в пълно богослужебно одеяние, прави кратък отпуст, отваря царските двери, моли се с молитвата на митаря: „Боже, бъди милостив към мене, грешния“ и възглася“: „Благословено царство…“. Затварят се църковните двери и се започва вечерня с предначинателния (103) псалом. Следва велика ектения, след което четецът, застанал сред храма, почва да чете 19-а катизма (119 – 138 псалми). През време на четенето свещеникът, предшестван от свещоносец, пренася благоговейно св. Агнец от престола на проскомидията. Цялата катизма се разделя на три части, между които се казва малка ектения.

Велика ектения

Светъ Христов просвещает всех

Пее се „Господи, воззвах…“ с определените стихири. Прави се „Малък вход“, пее се „Свете тихий“ и прокимен и се четат паримии. След първата паримия четецът казва: „Повелите!“. Свещеникът взема свещника заедно с кадилницата, издига ги високо пред себе си и обърнат към изток, възглася: „Премудрост, прости!“, обръща се след това към народа и въглася: „Свет Христов просвещает всех!“ – „Христовата светлина просвещава всички“. В това време народът е коленичил. Четецът започва втората паримия и след като я прочете, свещеникът, кадейки, запява бавно, умилно и тържествено:

 

„Да изправится молитва моя…“(без завършителните думи „услиши мя, Гсподи!“)

Същата песен се пее след това четири пъти и от клиросите. При всяко изпяване свещеникът обхожда и кади всяка страна на светия престол и проскомидията. Като дойде отново пред престола, свещеникът пак запява: „Да изправится…“ и пее до „Воздеяние руку моею…“ Народът пак е коленичил. Той подема „Воздеяние руку моею…“ и довършва песента.

Апостол и евангелие

Ектения за оглашените и верните

Херувимска песен

Ныне силы небесныя…

Ако денят е празничен, следва четене на определеното апостолско и евангелско четиво. Ако ли е обикновен ден, веднага започва сугуба ектения, след която следват ектении за оглашените, за верните и малка ектения. След възгласа: „По дару Христа Твоего…“ започва Херувимската песен: „Сега силите небесни с нас невидимо служат, защото ето, влиза Царят на славата, ето извършената тайна жертва тържествено се съпровожда от тях…“

Свещеникът кади по реда на Златоустовата и Василиевата литургия, взема светите дарове от проскомидията, в дясната ръка държи дискоса със св. Агнец, а в лявата – св. чаша, излиза от св. олтар и поставя св. дарове върху св. престол. Всичко това свещеникът върши с благоговейно мълчание. Началото и краят на входа се известяват със звънче. През време на входа богомолците са коленичили. Когато свещеникът влезе в св. олтар, народът (певeцът) довършва херувимската песен: „Да пристъпим с вяра и любов, та да станем участници във вечния живот. Амин!“

Просителна ектения

Господнята молитва

Следва просителна ектения. През време на нея свещеникът се моли тихо да погледне Бог на тия, които стоят пред св. жертвеник, да освети душите и сърцата им, та с чиста съвест и просветени сърца да се съединят със Самия Христа и получат обещаните блага.

След просителната ектения народът се моли с Господнята молитва „Отче наш…“

Свещеникът отново се моли тихо, щото Бог да погледне благосклонно към тези, които са навели главите си, и да ги сподоби неосъдително да се причастят с животворящите тайни.

Моли се също на Господа Иисуса Христа, Който невидимо пребивава в небесата заедно с Отца, да ни преподава с властната Си ръка Своето тяло и честната Си кръв.

Вонмем! Преждеосвященная святая святым!

След тази молитва свещеникът възглася: „Да внимаваме! Преждеосвещените светини са за светиите!“ Народът отговаря: „Един свят, един Господ…“

Причастен

Започва причастният „Вкусите и видите, яко благ Господ“ – „Вкусете и вижте, че е благ Господ!“ Свещеникът се причастява с част от св. Агнец, който съдържа тялото и кръвта Христови, и отпива от чашата.

Явявяне на св. дарове

При възгласа: „Со страхом Божиим…“ пристъпват миряните и се причастяват. До края на св. литургия, с някои малки промени, редът следва чина на Златоустовата и Василиевата литургия.

Задамвонна молитва

В задамвонната молитва свещеникът моли Бога да ни даде да довършим започнатия молитвен и постен подвиг, да се окажем победители на греха и да достигнем и се поклоним на славното Христово възкресение.

Отпуст

Свещеникът прави отпуст, след което се чете 33 псалом.

 +   +   +

Източник:

Вяра, надежда и любов. Православен катехизис. Изд. Църковно-обществено сдружение „Екзарх Антим !“, Видин, 1994 г.