Съчинения на Светите отци

icon-1971100_960_720 Всемирното Православие - Съчинения на Светите отци

Този е избраният и свят ден, първият ден на седмицата, цар и господар, празникът на празниците и тържество на тържествата: в него благославямеХриста во веки. Законодателят на Ветхия Завет, установявайки за иудейския народ празника Пасха, нееднократно е подчертавал пред иудеите особената важност на този празник, и е заповядал да го честват с цялата му тържественост. 

YSUbTEaYnx8 Всемирното Православие - Съчинения на Светите отциВие днес с голямо, повече от обикновеното, усърдие, сте се събрали в храма, и с радост носите в ръце клонки. Но понеже, като не знаете целта и значението на това, което правите, ще останете без полза, смятам за необходимо да повторя прочетеното днес Евангелие.


В него се говореше, че нашият Спасител, влизайки в Йерусалим, пет дни преди Своите страдания, възседнал на Елеонската планина една ослица, и че народът, чувайки за Неговото шествие, излязъл да Го посрещне с финикови клонки, и когато съпътстващите Го се доближили до подножието на планината, те от радост започнали да славословят Бога. След това до четвъртък вечерта, когато Господ след вечерята бил предаден, Той всеки ден учел народа в храма, а нощите прекарвал на Елеонската планина.

Тук преди всичко трябва да се отбележи денят, в който Иисус Христос влязъл в Йерусалим. Това бил десетият ден на месеца, когато се избирал пасхалният агнец, който израилтяните заколвали в четиринадесетия ден на месеца (Изх. 12:3-6); следователно, Христос, истинският агнец, Който трябвало да приеме разпятие в петък, влязъл в Йерусалим в деня, когато се избирал пасхалният агнец.

Освен това светата Църква, тази нежна наша майка, ни нарежда, по примера на посрещналите тогава Иисуса Христа, да постиламе дрехи по пътя Му и да режем клонки от дърветата – само че в духовен смисъл. Сега всяка една праведна душа заменя ослицата; на нея днес Господ влиза в Йерусалим тогава, когато, обитавайки в душите ни, възбужда в тях отвращение от света и любов към небесното отечество. Разстилате дрехи по пътя пред Господ тогава, когато, приготвяйки Неговия път към вас, смирявате телата си с въздържание; а клонки от дърветата ще получите, ако като възлюбите добродетелите на светиите, приготвите пътя на Господа към вас; защото какво друго бяха Авраам, Йосиф, Давид и другите праведници, ако не плодоносни дървета на Божията Църква? Следователно, ако искате да достигнете вечно спасение, се научете от Авраам на послушание, от Йосиф на целомъдрие и от Давид на смирение; и понеже финиковите клони са знак на победата, то правилно ще ги държим в ръце тогава, когато, пеейки победни песни, се стараем да победим дявола с добродетелен живот; защото напразно държи в ръце финикови клонки този, когото дяволът е победил с ласкателство.

Накрая знайте, че както ние постъпваме зле, когато не ви възвестяваме тайните на нашия Спасител, така и вие постъпвате зле, ако не ги почитате правилно. Затова колкото повече се приближава празникът Пасха, толкова повече се старайте да се приготвите, очиствайки себе си от омраза, завист, злоречие, хули и кавги, за да можете достойно да чествате Господния ден. Затова простете на съгрешилите срещу вас, та и Господ да прости греховете ви. Ще оскверни Пасхата този, който изпитва омраза, макар и само срещу един човек; защото такъв с причастяването няма да оживее с Петър, а ще умре с Иуда, от което да ви избави сътворилият и изкупил ви Господ наш Иисус Христос, с Отец и Светия Дух живеещ във вечни векове. Амин.

p1bbt1iruf1ll8160l1ijg1qhmdtp Всемирното Православие - Съчинения на Светите отци29. Нека послушаме още и да се почудим на Божията премъдрост, която живее в глинени съдове. Когато бях в този манастир, аз се удивлявах на вярата и търпението на някои новопостъпили, и на това, как те с неуморна твърдост понасяха от игумена мъмрене и укори, а понякога и изпъждане и търпяха това не само от игумена, но и от другите, по-малките.

EfremSirin-218x300 Всемирното Православие - Съчинения на Светите отциКогато стоиш пред Бога на молитва или служба, представяй си, че служиш на някого от земните власти: от това – как прислужват слугите на господарите си – взимай пример и за отношението ти към Господаря на господарите.

Представи си всичката си греховност и от дън душа призовавай на помощ Бога.

2Q== Всемирното Православие - Съчинения на Светите отциТези, които падат и не се осмеляват да пристъпят към свещените Тайни, постъпват съзнателно и скоро могат да стигнат дотам, че да не грешат. А тези, които съгрешават и се осмеляват с „нечисти ръце“ да се докоснат до пречистите Тайни, са достойни за безброй наказания.

Слушайте "Радио Канон"

Baner radio 3 1

ЗА ПРАВОСЛАВИЕТО  СТЪПКА ПО СТЪПКА 

 

Български свещеномъченици и изповедници за вярата от най-ново време

С ТЕКСТОВЕ ОТ КНИГИТЕ НА

ИГУМЕНИЯ ВАЛЕНТИНА ДРУМЕВА

МОЖЕТЕ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ ТУК

Нагоре