120px-Bulgarian_orthodox_cross_E3 Всемирното Православие - ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА ПРАВОСЛАВЕН ПАРАКЛИС "РОЖДЕСТВО БОГОРОДИЧНО" С. БЕЛОЗЕМЦърковното настоятелство, кметството и инициативният комитет по възстановяването на Православен параклис "Рождество Богородично" с. Белозем , както и всички жители на селото, ще бъдат изключително благодарни на всеки, който по някакъв начин помогне за извършването на ремонта на православния храм. 

Банка ДСК - гр. Раковски

BG 43STSA93000015614667