images?q=tbn:ANd9GcRLU_36yJKDJvaW0B73clYBa-Ujb9w4wpLHpCQ8jOuePFxnPWzm Всемирното Православие - В ПАМЕТ НА СВЕТИ АПОСТОЛ ФИЛИПИнтересът към апостолското дело на св. Филип – един от седемте дякони на древната Христова църква, се засили още повече след като италианският археолог Франческо Д’Андрий заяви, че заедно с групата му са открили гробницата на светия апостол в Памукале (някогашния Йерапол), в западната част на Турция.

Археолозите бяха уверени, че гробът е действително на св. ап. Филип, тъй като имало запазени надписи, освен това бил осмоъгълен, както и преданието за погребението му свидетелства. Откритието има много голямо значене за археологията и за целия християнски свят.

Името на св. апостол Филип се споменава в три от Евангелията – на Матей, Марко и Лука.

 

Свети апостол Филип бил роден в Кесария Палестинска. Той встъпил в брак и имал четири дъщери, които пророчествали (Деян. 21:9). Впоследствие той бил избран от светите апостоли за дякон и след ръкополагането си едновременно със свети първомъченик и архидякон Стефан започнал с цялото си усърдие да служи на вярващите, като се грижел за нищите и вдовиците.

След гонението срещу Иерусалимската църква, когато свети Стефан бил убит и всички християни, с изключение на дванадесетте апостоли, се разпръснали по иудейските и самарийските области, в Самария по същото време пристигнал и свети Филип. Тук той проповядвал Христа и всички самарийски жители се вслушвали в проповедта му. Свети Филип потвърждавал проповедта си с много чудеса, изцелявал всякакви болести и прогонвал лукавите духове, които излизали от хората с вик. И тогава в града настъпила голяма радост, защото онези, които приемали проповедта на Филип и повярвали в истинския Месия, се изцелявали не само от телесните, но и от душевните си недъзи. По това време там имало и един много знаменит и прославен влъхва на име Симон, който изумявал цяла Самария с вълшебствата си и всички го почитали като велик. Виждайки големите знамения и чудеса, извършвани от Филиповите ръце и слушайки благовестието на светия апостол за Царството Божие и за името на Иисуса Христа, Симон повярвал и се кръстил заедно с другите (Деян.8:5-13).

Веднъж на апостола се явил ангел Господен и му заповядал да тръгне на юг по пътя от Йерусалим за Газа. По пътя свети Филип срещнал един етиопец, евнух на етиопската царица Кандакия, който се завръщал в Газа, намираща се под негово управление, от Йерусалим, където бил на поклонение. Евнухът седял в колесницата си и четял пророчески книги. Апостолът го научил на вярата в нашия Господ Иисус Христос и като продължил пътя си заедно с него, го кръстил.

След кръщението на евнуха апостол Филип бил грабнат от ангел и пренесен в Азот, и проповядвал словото Божие във всички градове по пътя си, докато не стигнал в Кесария. Тук той имал собствен дом, в който известно време живял заедно с четирите си дъщери - пророчици. После отново се завърнал в Йерусалим. Светите апостоли го поставили за епископ и го изпратили да проповядва в Мала Азия, в град Тралия. Там апостол Филип обърнал мнозина към Христа, извършил големи чудеса и, като достигнал дълбоки старини, се преставил в Господа.

икона: sv-atanasii-varna.org