%D0%97%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B Всемирното Православие - Православен календар: Зачатие на св. Анна, когато тя зачена Пресвета Богородица

На 9. Декември празнуваме  зачатието на св. Анна, дадено от Бога, защото тя роди родилата не изказано Словото. Дълго време светите Йоаким и Анна нямали деца. Освен личната си мъка трябвало да понасят и обществения укор, тъй като бездетството, считано за Божие наказание, не се посрещало със съчувствие. С молитва и надежда дошла вестта за дългоочакваната рожба, която ще бъде наречена Мария.

Тропар, глас 4

Днес оковите на безчадието се развързват, 
защото Бог, като чу Иоаким и Анна, повече от надеждата, 
явно им обеща да се роди Отроковицата, от която се роди Сам Неописаният, 
Който, станал Човек, повели на ангелите да й викат: 
радвай се, благодатна, Господ е с тебе.

Кондак, глас 4, подобен: Явился еси

Вселената празнува днес Анниното зачатие, 
дадено от Бога, защото тя роди родилата не изказано Словото.

Църквата почита света Анна няколко пъти в годината:

на 8 и 9 септември, когато празнувамеРождеството на Пресвета Богородицаи възпоминаваме Нейните родители -свв. Иоаким и Анна,
на 9 декември, днес, когато празнуваме Зачатието на Пресвета Богородица от св. Анна
на 25 юли -денят на успението (смъртта) ѝ.