23532.p Всемирното Православие - АКАТИСТ НА УСПЕНИЕ НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦАНа Тебе, избраната от всички родове Божия Майка и Царица, възлизаща от земята на Небето, ние, Твоите раби, принасяме благоговейни песни за Твоето пречестно Успение, Богородице. А Ти, Която имаш победа над смъртта, ни избави от всякакви смъртоносни беди, за да Ти зовем:

Радвай се, Обрадована, Която не ни оставяш в Твоето Успение.

Икос 1

 

Първият Ангел бе пратен да каже на Богородица за Нейното възлизане на небесата и предшестваше идването на Нейния Син и Бог при Нея, и радостно зовеше към Нея така:

Радвай се, обрадована Майко на Царя; радвай се, Небесна Царице, Майко на Бога и Господа на Небето и земята.

Радвай се, сподобена с величественото пришествие на Твоя Син и Бог при Тебе; радвай се, възвеличена с известието за Твоето отшествие при Него.

Радвай се, избрана от Бога от всички родове; радвай се, свято вместилище на Словото Божие.

Радвай се, изпълнение на пророческото слово; радвай се, пречестен венец на апостолите.

Радвай се, украшение на светителите и красота на свещениците; радвай се, красота и сила на царете.

Радвай се, възлизане на богомъдрите монаси в небесното царство; радвай се Ти, Която отваряш райските врати на християнския род, който вечно Те облажава.

Радвай се, Обрадована, Която не ни оставяш в Твоето Успение.

 

Кондак 2

 

Виждайки апостолския лик, взет по всесилна заповед на облаци от краищата на земята за Твоето Успение, Пренепорочна, свещеноначалниците Дионисий, небесен таинник, дивният Иеротей и Тимотей с боголепната чест на свещенството пееха на Бога: Алилуия.

 

Икос 2

 

Цялото разумно творение, най-висшите ангелски чинове, дойдоха със своя Цар, Който прие в Своите живоначални ръце душата на Своята Майка, а пламенният във вярата Петър изрече много неща за Нея и каза:

Радвай се, Майко на Твореца на света, възлизаща на Небесата; радвай се, по-пространна от небесата, издигаща се нагоре.

Радвай се, осветила четирите стихии с Твоето възлизане; радвай се, развеселила небесата с Твоето преминаване.

Радвай се, приета в прекрасния горен Иерусалим; радвай се, прерадостно влязла в неръкотворните храмове.

Радвай се, Царице на Херувимите и Серафимите; радвай се, Владичице на Архангелите.

Радвай се, прибежище и избавление на верните; радвай се, помощ и защита на Твоето наследие.

Радвай се, Ходатайко пред Бога за целия християнски свят; радвай се, всеблага Подателко на всички блага.

Радвай се, Обрадована, Която не ни оставяш в Своето Успение.

 

Кондак 3

 

Силата на Всевишния взе от Индия Тома, който по Божия воля не присъстваше на пречестното Успение на Божията Майка, и го постави на Нейния живоносен гроб, където той надникна и разбра, че Тя е възнесена на Небесата с тяло, повярва и въззова: Алилуия.

 

Икос 3

 

Ученикът, имайки в себе си помисъл, че по Божи промисъл не бе присъствал на изпращането на Божията Майка заедно с другите, се зарадва за Нейното безсмъртно Успение и зовеше към Нея така:

Радвай се, възприета от земята в дланите на Твоя Син; радвай се, възлязла на Небесата, за да се наслаждаваш на Неговата слава.

Радвай се, съпровождана от всички Ангелски чинове на небесата; радвай се, възнасяна от Херувимите в Небесната и наднебесната.

Радвай се, великолепно превъзнасяна в песни от висшите Сили при Небесните врати; радвай се, обкръжавана и облажавана от всички Небесни граждани.

Радвай се, земно Небе, издигнато към горните селения; радвай се, Господен Престол, възнесен от земята в Небесното Царство.

Радвай се, наша Помощнице и крепка Застъпнице; радвай се, Ходатайко на грешниците за тяхното спасение.

Радвай се, Царице на християните и след Бога надежда за Небесното Царство; радвай се, Майко на Живота и след Господа наше упование за вечен живот.

Радвай се, Обрадована, Която не ни оставяш в Твоето Успение.

 

Кондак 4

 

Имайки в себе си буря от помисли на неверие и гледайки пречестното Тяло на Божията Майка, носено с чест към гроба, евреинът Атоний се устреми да го преобърне; но внезапно, когато с ослепяването на очите ръцете му се откъснаха и висяха прилепени към одъра, той с вяра изповяда Божията Майка и въззова към Бога: Алилуия.

 

Икос 4

 

Таинниците и самовидците на Словото, като чуха Ангелите, пеещи небесни песни при погребението на богоприятното тяло на Божията Майка, пожелаха да отдадат чест на Богоугодната и побързаха заедно да пеят така:

Радвай се, получила благовестие за Твоето преминаване в Небесното Царство; радвай се, радостно приела райска клонка от благовестника Гавриил.

Радвай се, просветила пречестното херувимско множество; радвай се, зарадвала преславното серафимско естество.

Радвай се, предизобразена от патриарсите; радвай се, предвъзвестена от пророците.

Радвай се, скоро отмъстила за злата дързост на Атоний; радвай се, защото си му подала изцеление.

Радвай се, обърнала във вяра Атониевото неверие; радвай се, приела неговото вярно изповедание.

Радвай се, защото възвеждаш на Небето имащите вяра и любов към Тебе; радвай се, защото спасяваш призоваващите с вяра Твоето име.

Радвай се, Обрадована, Която не ни оставяш в Твоето Успение.

 

Кондак 5

 

Богопратените звезди, светите апостоли, разпръснати в поднебесната заради Евангелието, бяха грабнати на облаци по въздушната широта за погребението на Божията Майка, Която, като изпращаха с духовни песни, заедно с безплътните зовяха: Алилуия.

 

Икос 5

 

Боговидците, видели своя Владика, приел в ръцете Си душата на Своята Майка, и познали в Него Господа, побързаха със свещени песни да възпеят Благословената:

Радвай се, Царице, носила Царуващия над всички; радвай се, защото и Сама си била носена от Неговите Синовни ръце.

Радвай се, царски скиптър в Христовата десница; радвай се, клонка на гълъбицата в ръката на Ной.

Радвай се, Ааронов жезъл, произрасъл нетление; радвай се, неувяхващ крин, разцъфтял в безсмъртие.

Радвай се, боговдъхновена тръба на Богоотеца Давид; радвай се, защото си станала слово, псалтир и прекрасна гусла на неговото пророчество.

Радвай се, одушевен кивот на Господнята светиня; радвай се, възкръснал в Господния покой наш живот.

Радвай се, скиния, осенявана от Херувимите; радвай се, Светая Светих, проповядвана от Серафимите.

Радвай се, Обрадована, Която не ни оставяш в Твоето Успение.

 

Кондак 6

 

Проповедниците Богоносни апостоли след отшествието на Божията Майка в Небесата, като седяха на обичайната трапеза и преломяваха хляб в името Господне, изведнъж видяха Небесната Царица, дошла свише със светоносни Ангели, и като чуха да подава мир от Своя Син и Бог, възгласиха: Алилуия.

 

Икос 6

 

Слънцето на правдата, Христос Бог, възсия за нас от Твоята пречиста утроба и чрез проповедта на апостолите просвети света, и Тебе, Божия Майко, прослави от рода в род. Затова всички ние Те облажаваме и зовем:

Радвай се, вечноблажена от всички родове във вечни векове; радвай се, милосърдна и милостива към човеците.

Радвай се, изпълнила обещанието към ученическия лик; радвай се, подала им мир чрез Своя Син и Бог.

Радвай се, всежелано, сладко съзерцание на светиите; радвай се, вечна радост на преподобните майки и светите деви.

Радвай се, преминаваща райските обители на праведните; радвай се, посещаваща всички, живеещи в небесна слава.

Радвай се, начало на човешкото спасение; радвай се, изпълнение на всички благи желания.

Радвай се, след Бога, Царя на царуващите, Богородице Царице; радвай се, след Господа на господстващите, нашия Владика, Госпожо и Владичице.

Радвай се, Обрадована, Която не ни оставяш в Своето Успение.

 

Кондак 7

 

Всички, желаещи с вяра да влязат в светия Твой храм, Богородице, Ти винаги спасяваш и славещите Те избавяш от всякакви беди и напасти. Затова и на благоверните люде, които винаги Те облажават, дарявай победи над враговете и всичко потребно за тяхното спасение, които Ти се молят за това и пеят на Бога: Алилуия.

 

Икос 7

 

Ново творение показа чрез Тебе, Богородице, явилият ни се Творец и Господ на всички. А Ти, като имаш сроден с Неговия промисъл за нас, които честно почитаме Твоето преславно Успение, приеми от нас тези песни:

Радвай се, Майко на Бога, избрана от земните; радвай се, по-висша от земните и Небесните.

Радвай се, превъзнесена по-високо от Херувимите и Серафимите; радвай се, събрала на облак ученическия лик за Твоето погребение.

Радвай се, открила на Тома Божията сила след Твоето погребение; радвай се, уверила ни чрез него в Твоето преселване на Небето с плът.

Радвай се, украсена с красотата на всички добродетели; радвай се, причислена към Своя Син, най-Прекрасния от синовете човешки.

Радвай се, разцъфтяла като палма с възкръснала плът; радвай се, умножена като кедър ливански.

Радвай се, насадена като дърво на живота в небесния рай; радвай се, мислен кивот, издигнат в небесата от смъртния потоп.

Радвай се, Обрадована, Която не ни оставяш в Твоето Успение.

 

Кондак 8

 

Странно Те виждаме като слънце, Избрана Владичице, в наднебесната, неизказана висота и красота, умилена към Твоя Син и Бог, държана от Неговите ръце, възлязла и радостно преклонила се към Неговата живоначална десница, и непрестанно зовем: Алилуия.

 

Икос 8

 

Цялата бе горе, взета на Небесата, и не оставяйки земните, Майко Божия, носена от ръцете на Твоя Син, Ти влезе в незалязващата светлина, във всесветлия и прекрасен град, в горния Иерусалим, обградена от Херувими с всички Небесни сили, където слушаш възпяващите Те така:

Радвай се Ти, Чиято пресвета душа се всели във всесветлия горен Сион; радвай се Ти, Чието нетленно тяло се прославя там заедно с душата.

Радвай се, влязла в престолния град на Самия Вседържител; радвай се, възнесла се в прекрасния рай на Всевишния Насадител.

Радвай се, пренесена в града, основан върху светещи камъни; радвай се, въведена в оградата, обкръжена от воинствата на горните сили.

Радвай се, взета по-високо от Небесата в Божието благолепие; радвай се, почетена повече от всички безплътни умове.

Радвай се, принасяща на Твоя Син и Бог молението на верните; радвай се, и Сама непрестанно молеща се за всички пред Престола на Твоя Син и Бог.

Радвай се, Ходатайко пред Бога, спасяваща света; радвай се, Застъпнице на християнския род, дарувана от Бога.

Радвай се, Обрадована, Която не ни оставяш в Твоето Успение.

 

Кондак 9

 

Всяко ангелско естество Те превъзнася, Богородице, всички човешки родове Те славим, Майко Божия, и почитаме Твоето пречестно Успение, Царице: защото чрез Тебе земните се съединяват с Небесните, и в едно пеят на Бога: Алилуия.

 

Икос 9

 

Пророчествата на Богогласните витии сега виждаме да се сбъдват на Тебе, Богородице, защото наистина си родила за нас Бога в плът. Затова, вярвайки в тайнството на Божиите слова, Ти зовем:

Радвай се, съвършено начало на закона и пророците; радвай се, звезда на Иаков, пророкувана от Валаам.

Радвай се, одър на Великия Цар, изобразен от Соломон; радвай се, руно, оросено от Иисуса, изобразено от Гедеон.

Радвай се, Неизгаряща Къпина, видяна от законодателя; радвай се, света планина, видяна от мъжа на желанията.

Радвай се, лествице небесна, видяна от Иаков; радвай се, непроходима врата, видяна от Иезекиил.

Радвай се, слънце на Христовото жилище, изобразено от псалмопевеца; радвай се, тайнство, многоразлично предсказано от пророците.

Радвай се, осъществила всички пророчески слова, изречени за Тебе; радвай се, изпълнила промисъла на Всевишния за спасението на света.

Радвай се, Обрадована, Която не ни оставяш в Твоето Успение.

 

Кондак 10

 

Като искаше да спаси света, Господ на всички Те избра от земния род за Своя Майка и станал човек заради нас, възлезе, откъдето бе слязъл, на Небесата от земята, и възведе и Теб със Себе Си, за да пребъдваш във вечна слава и да царуваш заедно с Него в Небесното Царство, което не ще има край. Затова като Бог от всички слуша: Алилуия.

 

Икос 10

 

Стена си за верните, Богородице Дево, и Застъпница за всички, прибягващи към Тебе, защото Творецът на Небето и земята, произлязъл с плът от Тебе, Пречиста, Те пресели с дух и тяло на Небесата, за да бъдеш близка Ходатайка за всички, които научи да зоват:

Радвай се, град на Великия Цар, на върха на Небесната планина; радвай се, стена и покров, към който винаги можем да прибегнем.

Радвай се, Помощнице на верните срещу враговете; радвай се, защото побеждаваш агарянските нашествия.

Радвай се, непоклатима опора на благочестивата вяра; радвай се, защото разрушаваш еретическите сборища.

Радвай се, защото си радост и умиряване на света; радвай се, потъпкала всепагубния ад.

Радвай се, изрядно увенчаване с целомъдрие на воюващите срещу плътта; радвай се, всечестна прослава на мъченическите полкове.

Радвай се, Ходатайко за блажено успокоение от трудовете на преподобните; радвай се, Подателко на вечна радост за благоскърбящите монаси.

Радвай се, Обрадована, Която не ни оставяш в Твоето Успение.

 

Кондак 11

 

Всяка Боговдъхновена песен от нас е недостатъчна да възхвали Твоето всечестно Успение, Всехвална Владичице, Царице Богородице, но като Майка на Царя на всичко, усърдно Ти принасяме нашето смирено моление и с Небесните чинове пеем на Единия достойно прославил Те Бог: Алилуия.

Икос 11

 

Светоподателна свещ на истинската Светлина си се явила за нас на земята, която просвещава душите, и почитащите Твоето всечестно преставяне наставлява към Божествено разбиране, за да Ти пеем така:

Радвай се, неугасима свещ от невеществения огън; радвай се, незалязваща зора на невечерната Светлина.

Радвай се, луна, озарена от Слънцето на правдата; радвай се, светлост, светеща в тъмнината.

Радвай се, светилник, поставен на превисок свещник; радвай се, източник на живот, изведен от гроба на светлина.

Радвай се, Майко на умната Светлина, просвещаваща душите на благочестивите; радвай се, Майко на Бога на всички, утешаващ душите на измъчените.

Радвай се, защото даряваш непосрамен край на живота на уповаващите се на Тебе; радвай се, защото устройваш заставането на Божиите и Твои раби отдясно на Него.

Радвай се, Преблажена, защото с Теб сме блажени и ние, като Те имаме за Помощница; радвай се, Преблагословена в род и род, защото Господ е с Тебе и чрез Тебе с нас.

Радвай се, Обрадована, Която не ни оставяш в Твоето Успение.

 

Кондак 12

 

Небесните умове, като видяха благодатта на високопрестолната слава, дарувана на небесата на Божията Майка, почетена със сядане отдясно на Своя Син и Бог, Я подеха Престолите и Силите, обкръжиха Я Началата и Властите, припаднаха страшните Херувими, Серафими и Господства, и с Архангелите и Ангелите зовяха: Алилуия.

 

Икос 12

 

Като възпяваме Твоето всечестно Успение, всички възхваляваме Твоето възлизане към небесата, Царице Богомайко. А Ти освети, прослави и спаси всички, които с любов Ти пеят:

Радвай се, очистила земята със стъпките на Твоите пречисти нозе; радвай се, осветила въздуха с Твоето възлизане на Небесата.

Радвай се, стъпила на Небесния Кръг; радвай се, виждаща всички неизказани красоти.

Радвай се, седяща в слава при Престола на Твоя Син и Бог; радвай се, вечно царуваща с Твоя Син и Бог.

Радвай се, красота в Господнята десница, украсяваща всички Небесни, които Те облажават; радвай се, зарадвала всички земни, които се надяват на Тебе.

Радвай се, облечена в слънце, сияеща с благодат и слава по цялата вселена; радвай се, обещала да пазиш и спасяваш призоваващите Те в цялата поднебесна.

Радвай се, Майко Божия, почитана и наречена Богородица от християнските родове; радвай се, преславно и православно прославяна от всички благочестиви от изток до запад.

Радвай се, Обрадована, Която не ни оставяш в Твоето Успение.

 

Кондак 13

 

О, Всевъзпявана Майко на Безсмъртния Цар на небето и земята, на Христа, нашия Бог, живееща и след смъртта, приеми нашето приношение за Твоето Всечестно Успение, и ни избави, в този живот и в нашето смъртно успение, от всякакви беди, напасти и мъки, и сподоби с Небесното Царство нас, които Ти зовем: Алилуия.

Този кондак се чете три пъти. След това се чете 1-ви икос “Първият Ангел бе пратен...” и 1-ви кондак “На Тебе, избраната от всички родове...”.

 

Молитва към Пресвета Богородица

О, Пресвета Богородице Дево, Владичице, по-висша от Ангелите и Архангелите и по-честна от всички твари, велико удивление на Ангелите, висока проповед на пророците, преславна похвала на апостолите, изрядно украшение на светителите, крепка опора на мъчениците, спасително наставление на монасите, неизнемогващо въздържание на постниците, чистота и слава на девствениците, тихо веселие на майките, мъдрост и поучение на младенците, Хранителка на вдовиците и сираците, облекло на голите, здраве на болните, избавление на пленниците, тишина на плаващите по море, безбурно пристанище на обуреваемите, вярна Наставница на заблудените, лек път на пътешестващите, благ покой на трудещите се, бърза Застъпница на намиращите се в беди, Покров на обидените, вечно утешение на скърбящите, любовно смирение на ненавижданите, спасение на грешниците и усвояването им на Бога, твърда ограда, непобедима помощ и застъпничество на всички правоверни! Чрез Тебе, Владичице, Невидимият стана видим за нас, и на Тебе, Госпоже, принасяме молба ние, Твоите грешни раби: о, Премилостива и Пречудна Царице на умната Светлина, родила Царя Христа, нашия Бог, Жизнодателя на всички, прославяна от небесните и хвалена от земните, ангелски ум, светозарна звезда, по-свята от светите, Владичице на всички твари, Боголепна Девице, Нескверна Невесто, палат на Пресветия Дух, огнен Престол на Невидимия Цар, небесен кивот, носещ Словото Божие, огнеобразна колесница, покоище на Живия Бог, неизказано съставяне на Христовата плът, гнездо на Небесния Орел, Богогласна гургулице, кротка, тиха и незлобива гълъбице, чедолюбива Майко, бездна от милости, разпръсваща облака на Божия гняв, неизмерима дълбина, неизказана тайна, преславно чудо, неръкотворна Църква на Единия Цар, благоуханно кадило на всички векове, честна багреница, Богоизтъкана порфира, душевен рай, прекрасен цвят от живоносната градина, дарил ни небесно веселие, грозд на нашето спасение, чаша на Небесния Цар, в която се разтвори от Светия Дух виното на неизчерпаемата благодат, Ходатайко на закона, начало на истинната Христова вяра, непоколебим стълб, меч на Божията ярост срещу богопротивните, заплаха за бесовете, победа в борбите, истинна Пазителко на всички християни и несъмнено спасение на целия свят!

О, Всемилостива Госпоже, Дево Владичице, Богородице, чуй нас, които Ти се молим, и яви Твоята милост над Твоите люде, моли Твоя Син да се избавим от всяко зло, и запази нашия храм и всяка обител, град и страна на верните, и хората, благочестно прибягващи към Тебе и призоваващи Твоето свято име, от всяка напаст, погубване, глад, трус, потоп, огън, меч, нашествие на другородци и междуособни борби, от болести и всяко нещастие, та нито с рани, нито със заплахи, нито с мор, нито с праведен Божий гняв да не се намалят Твоите раби. Но ни запазвай и спасявай със Своята милост, Владичице, като се молиш за нас, и ни дарувай полезно благоразтворение на въздуха във времето за принасяне на плодове.

Облекчи, вдигни и помилвай, Премилостива Владичице, Превъзпявана Богородице, намиращите се във всяка беда и нужда. Помени Твоите раби и не презирай нашите сълзи и въздишки, и ни обнови с благостта на Своята милост, та да се утешаваме с благодарение, имайки Те за Помощница. Умилостиви се, Госпоже Пречиста, над Твоите немощни люде, наша Надеждо. Събери разпръснатите, настави на правия път заблудените, възвърни отпадналите от благочестивата отеческа вяра, подкрепи старите, вразуми младите, възпитай младенците и прослави славещите Те, и особено запази и съхрани за дълги дни Църквата на Твоя Син.

О, Милостива и Премилостива Царице на Небето и земята, Богородице Приснодево! С Твоето ходатайство помилвай нашата страна и нейното воинство, и всички православни християни, като ги запазваш под покрова на Твоята милост, защити ги с Твоята честна дреха и моли безсеменно въплътилия се от Тебе Христос, нашия Бог, да ни препаше със сила свише срещу всички видими и невидими наши врагове. Спаси и помилвай, Госпоже, светейшия наш патриарх (името), преосвещените митрополити, архиепископи и епископи, иереи и дякони и целия църковен клир и монашески чин, и всички православни християни, които се покланят и се молят пред Твоята честна икона. Погледни на нас с Твоето милостиво застъпничество, вдигни ни от дълбините на греха и просвети сърдечните ни очи, за да видим спасението; бъди милостива към нас тук, и на Страшния Съд на Твоя Син умоли за нас; преставилите се в благочестие от този живот Твои раби всели във вечния живот с Ангелите и Архангелите и с всички светии, за да застанат отдясно на Твоя Син и Бог, и с Твоите молитви сподоби всички православни християни да живеят с Христа и да се наслаждават с ангелска радост в Небесните обители.

Защото Ти, Госпоже, си слава на небесните и упование на земните, Ти си наша Надежда и Застъпница на всички прибягващи към Тебе и просещи Твоята свята помощ. Ти си наша топла Молитвеница пред Твоя Син и наш Бог. Твоята Майчина молитва може да направи много пред Владиката, и по Твоето Застъпничество, макар и недостойни, дръзваме да пристъпим към Престола на благодатта на Неговите Пресвети и Животворящи Тайни. Затова, гледайки на иконата всечестния Твой образ и държания от Твоята ръка Вседържител, се радваме, грешните, и припадайки с умиление, го целуваме с любов, очаквайки, Госпожо, по Твоите свети Богоприятни молитви, да достигнем Небесния безкраен живот и непосрамени да застанем в съдния ден отдясно на Твоя Син и наш Бог, славейки Го заедно с Безначалния Отец и Пресветия, Благия, Животворящ и Единосъщен Дух във вечни векове. Амин.

 Икона: http://www.pravoslavie.ru