d Всемирното Православие - Отговорният редактор на Официалния сайт на БПЦ: „Целите, които сме набелязали, са уникални”                                               svetoslav_org Всемирното Православие - Отговорният редактор на Официалния сайт на БПЦ: „Целите, които сме набелязали, са уникални”

Д-р Десислава Панайотова                                         Автор на интервюто:
Главен редактор на Официалния сайт на                    Светослав Ангелова 
Българската Православна Църква

 

Св. Ангелов: Интервюто е за електронен Портал Всемирното православие. Поздравяваме ви със стартирането на Официалния сайт на БПЦ.

 

Д-р Панайотова: Получих поздравителната картичка. Благодарим ви. Зная, че гл. Редактор на Всемирното православие д-р Росица Колева живее и работи във Варшава. В тази връзка искам да подчертая, че откриването на електронния сайт на БПЦ е събитие, което ще прокара мост и до православните българи в чужбина като ще има обединителна и укрепваща функция по отношение на единството на БПЦ.

 

Съществува ли истинска необходимост  от Официален сайт на Българската православна църква при толкова много и различни сайтове, които носят етикет „православие” и имат претенция да обговарят православна тематика?

 

Д-р Панайотова: Нуждата е огромна. Първо, защото нашия сайт е официоз и второ, защото е замислен да бъде изключително богат като съдържание, стремящ се да обхване всички страни на църковния живот – канонически, догматически и литургични въпроси, също така и връзките на Църквата с обществеността и държавните институции (последното по всякакъв начин ще бъде отразявано чрез документация и новини). Освен това сайта е  замислен да има много богат документален и образователен раздел с рубрики и подраздели, някои от които засега запазваме в тайна, за да изненадаме приятно читателите на електронния сайт на БПЦ. Съдържанието и техническите възможности на сайта предвиждат той да радва и хората със специални потребности, визирам програмата за аудиовариант на новините и на някои основни текстове, както и тристепенната форма на увеличаване на буквите във всички текстове за четене. Набелязаните цели са уникални.

 

 

 

Св. Ангелов: Чувам хора, с които общувам, да изразяват опасения, че сайтът ще отразява единствено в позитив и безкритично както събитията и процесите във вътрешно-църковния ни живот, така и позициите, които БПЦ заема по обществено-значими въпроси.

 

Д-р Панайотова: Ще се стремим да предлагаме точна и обективна информация. Няма изкуствено да извисяваме имиджа на Църквата, а ще отразяваме реалните процеси и събития, които се случват, без лицемерие или прикритост.

 

Св. Ангелов: И без оценъчния момент?

 

Д-р Панайотова: Да. В новините подходът ще е чисто информативен.