chaplin14 Всемирното Православие - ДЪРЖАВАТА НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ НЕУТРАЛНА В СФЕРАТА НА РЕЛИГИЯТА В ефира на програма „Позиция” на Руската новинарска служба (Русская служба новостей) протойерей Всеволод Чаплин (ръководител на синодалния Отдел за взаимоотношенията на Църквата и обществото-б.пр.) заяви, че държавата не може да бъде неутрална по отношение на религиозната сфера.

За пореден път, отговаряйки на въпроса за назначението на Владислав Сурков за куратор на връзките с религиозните организации, свещеникът отбеляза, че сега религиозните процеси в значителна степен определят настоящето и бъдещето на всяка една страна.

 

„Днес хората все повече и повече разбират, че религията е не само сфера от частния живот на човека, не само интимна сфера, както понякога се говори, това е и сфера, определяща живота на семейството, живота на обществото, в значителна степен - на икономиката, в значителна степен – на обществените процеси, културата и така нататък”, - подчерта отец Всеволод.

Но, както отбеляза свещеникът, влиянието на религията върху живота на обществото може да бъде както позитивно, така и негативно. Като пример за негативно влияние той приведе екстремизма и псевдо-мисионерството.

Според мнението на протойерей Всеволод, религията като светоглед на значителен брой вярващи, в това число на тези, които работят в държавните структури, не може да не влияе върху обществения живот, да не преобразява различните обществени процеси чрез християнска нравственост, чрез тези мотивации, които съществуват у вярващия човек.

„Затова, когато казват, че религията може просто така да се отдели от живота на държавата, от живота на обществото, от протичащите в него процеси – това е повече от странно. Това е все едно да отделиш народа от народа. Вярващите хора са част от народа, който съставя държавата, в която те живеят. Те не могат да бъдат вярващи вътре в себе си и да не бъдат вярващи във външните си прояви, когато извършват едно или друго, отнасящо се към същата тази култура, към същата тази икономика, към същата тази политика”, - заключи свещеникът.

На молбата да огласи позицията си по отношение на проблема за взаимодействието на държавата и религиозните организации, отец Всеволод заяви: „Държавата не може да бъде неутрална в сферата на религията”.