arhim_efrem-600x450 Всемирното Православие - СТАРЕЦЪТ ЕФРЕМ ВАТОПЕДСКИ: ТРЯБВА ДА РАЗПРОСТРАНЯВАМЕ ДУХОВНИЯ ОПИТ ЧРЕЗ ИНТЕРНЕТ СЕГА, ЗАЩОТО МОЖЕ ДА ДОЙДЕ ВРЕМЕ, КОГАТО ТОВА ЩЕ БЪДЕ НЕВЪЗМОЖНО (2)В словото си при откриване на „Първата международна конференция за електронните медии и православната пастирска грижа за душите“ (2014 г.), игуменът на светогорския манастир Ватопед на АтонЕфрем, подчерта, че интернет представлява уникален в историята инструмент за християнска проповед.

Стремителното развитие на информационните технологии през последните две десетилетия даде наистина неочаквани резултати, за които през 70-те и дори през 80-те години не можеше и да се мечтае. Интернет, електронната поща, уеб-ресурсите, социалните мрежи са станали част от нашия бит, работа, наука, образование, изкуство и развлечение. Интернет позволи да се съкратят и дори да се премахнат разстоянията. По такъв начин посредством Интернет една новина може да се предаде за няколко секунди от единия край на Земята до другия – всички ние го знаем от опит. Разговорът, дори понякога с използване на визуален контакт, сега протича безпрепятствено, независимо от разстоянието. Единственото условие е потребителят да бъде включен към интернет. Действително, използването на интернет е толкова просто, че всяко дете или възрастен човек може да си служи с лекота с него.

По такъв начин Словото Божие може да се разпространява навсякъде по Земята. Така онова, което става тук, в Атина пред аудитория от 100 души, може да бъде записано и да се предаде на хиляди и дори милиони потребители, или дори да се предава в онлайн режим, както се случва в момента с нашата конференция.

Но трябва да разберем, че Словото Божие не е обикновена човешка реч, то носи божествена енергия, която може духовно да възроди човека, и истински да го утеши, и че това може да стане чрез интернет. Знаем много случаи, когато различни хора - атеисти, идолопоклонници от Индия, Япония, Непал са открили Православието чрез интернет и са се възродили, защото са намерили истината, онова, което са търсели в живота, намерили са Христос.

Неотдавна в нашия манастир пристигна холивудският актьор Джонатан Джексън. Попитах го по такъв начин е станал православен. Той ми каза, че много му е помогнал интернет. От друга страна, благодарение на интернет християните, които са се отдалечили от Бога, отново са се върнали при Бога, намерили са себе си и са открили мястото си в този свят. Има хора, които са били на границата на абсолютното разочарование и, чувайки някакво изказване в интернет, са намерили нужната им духовна сила, намерили са надежда и сега се развиват духовно.

Разбира се, православното Божие Слово присъства в интернет в по-малка степен, в сравнение с ресурсите за наука, икономика и политика, както и в сравнение с прояви като мода, шоу-бизнес или дори всякакви корупционни ресурси, които, за съжаление, водят по показателя посещаемост.

Струва ми се, че днес Словото Божие трябва да има силно и мощно присъствие в мрежата. По-голяма част от хората са дезориентирани, попадат постоянно в задънена улица. В тази епоха само Божието Слово може да утеши человека, да го информира, да го увери във възможността за вечен живот. Божието Слово, предавано чрез интернет, може да изпълнява изцеляваща функция за човека.

Създаването на цифрови библиотеки със съответно съдържание е нужно и трябва постоянно да се поощрява и умножава. Наследството и мъдростта на светите отци с техните забележителни текстове трябва да бъдат използвани колкото може повече с помощта на най-съвременните и оптимални средства. Цифровизацията, категоризацията на светите отци ще даде възможност на интернет-потребителите да намират текстове и информация по темите, които ги интересуват. Нещо повече, цифровизацията и представянето чрез уеб-страници на Словото Божие, в частност ученията на светите отци, както и на духовните старци на XX век, ще донесе духовна полза на нашите съвременници.

Старецът Ефрем Катунакски казваше: „О, колко жалко, че нямаше възможност да записваме поученията на стареца Йосиф“. Разбираме, че действително е много важно, когато тези поучения произнасят хора, които са изпитали, получили са личен опит в невидимата духовна война. Свети Паисий Светогорец казваше: „Записвайте всичко онова духовно, което чувате, и този опит, който сте чули от другите, защото ще дойде време, когато този опит ще бъде изчерпан, и ще имате духовен дефицит“. Наистина, през последните няколко години бяха издадени много книги с богословско съдържание, в частност в Гърция, но и в другите православни страни.

Но, за съжаление, има православни християни, които поради езикови бариери нямат достъп до тези ценни тестове. Освен това обикновената книга, напечатана върху хартия, днес се намира в сериозна криза. Едновременно с това расте продажбата на електронни книги. Затова ние трябва да използваме тази тенденция. Казваме, че всичко това е добро и угодно Богу, когато всичко се извършва правилно.

Интернет е съвременно средство, което поощрява глобализацията. Тези, които искат да прокарат идеите си за глобална история, глобална икономика, глобална държава и глобален лидер, те знаят как да използват интернет, и действително го използват на високо равнище. Защо и ние, православните християни, да не използваме този инструмент за изтъкване на глобалната роля на Православието? Защо да не го използваме за обединение на Православието и за нашата мисия в света?

Правилното използване на интернет зависи от потребителя. Разбира се, интернет не може да замени живото общуване. Разбира се, че никой не може да достигне някакво духовно ниво само чрез интернет. Православието е човекоцентрично. Винаги съществува приоритет и незаменимата ценност на човека, на индивидуалната личност. Интернет е средство, това е инструмент, който ни помага и може да бъде полезен, но за да може вярващият да води истински духовен живот, е необходим личен контакт с духовния му отец.

По същия начин е необходимо да общува с другите си братя и сестри в Христа, за да изпита любовта си и да участва във всички Тайнства на Църквата. Разбира се, има и такива случаи, в които прекомерното използване на интернет, дори за добри и духовни цели, създава зависимост, в резултат на която се стига до изолация, асоциалност, както и до пагубно влияние върху личността на човека. Така понякога ползването на интернет може да има негативни резултати: вместо да доведе потребителя по-близо до Христос, той, напротив - да го отдалечи от Бога. Поради това имаме голямата отговорност да насърчаваме и разпространяваме Словото Божие с колкото може по-творчески, полезни и съвременни методи, но също и да информираме своето паство за това, как да използва правилно интернет и да подчертаваме всички тези негативни явления, които могат да бъдат породени от неправилното използване на тази технология.

Христос Воскресе! Благодаря ви.