DSC_2803 Всемирното Православие - ВРЪЧЕНИ БЯХА ЗАПОВЕДИТЕ НА СЛУЖЕБНИЯ МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА С ОДОБРЕНИЕ ЗА СИНОДАЛНИТЕ УЧЕБНИЦИ - 6 И 7 КЛАСНа 03. 09. 2021 г. в Министерството на образованието и науката се състоя връчването на официалните заповеди, с които се одобряват синодалните учебници по „Религия – Християнство-Православие“ за 6-ти и 7-ми клас.

 

Заповедите на служебния министър на образованието и науката проф. Николай Денков са от 01. 09. 2021 г. и с тях се финализира целият процес по изготвянето, разглеждането, оценяването и одобрението на новите два синодални учебника за прогимназиална възраст. Учебниците на светата ни Църква се включват в списъка на МОН с познавателните книжки, учебниците и учебните комплекти, които според Наредба № 10 / 19.12.2017 г. на МОН могат да се използват в системата на училищното образование.

Създаването и предстоящото използване на синодалните учебници по „Религия – Християнство-Православие“ за 6-ти и 7-ми клас подпомага активното развитие на вероучителното и религиозното образование в България. От миналата учебна година то навлезе в изцяло нов период в съвременната си история благодарение на изготвянето на синодалните учебници от 1-ви до 5-ти клас. Учебниците на Църквата изключително добре отговарят на Учебната програма по „Религия – Християнство-Православие“ на МОН и обогатяват учениците с възпитателно и учебно съдържание, каквото до момента липсваше в светското училище.

По-специално учебниците за шестокласниците и седмокласниците, които бяха изготвени през последната година, допринасят за по-задълбоченото запознаване с историята и изключителното значение на Българската православна църква за духовното пробуждане, самоосъзнаване и културното развитие на българския народ. В тях се посочва голямата важност на БПЦ за българската държавност и за съвременния напредък на цялото българско общество. Ключовото достойнство на новите църковни учебници се състои още в това, че те по много актуален начин привличат вниманието на учениците към 10-те Божии заповеди и към Христовите притчи – с ясни препратки към нравствените задачи и предизвикателства пред съвременните деца. Уроците по тези теми са безценна опора, върху която училището чрез религиозното образование може да даде отпор на хаоса и порока, които иначе увличат и погубват подрастващите поради тяхната мирогледна неоформеност и ценностна дезориентираност. Затова новите издания на Св. Синод са огромна крачка напред в развитието на самия учебен предмет „Религия“, в осъществяването на качествени междупредметни връзки и в духовно-нравственото възпитание на учениците. Само в тези учебници те могат да прочетат най-пълно обяснение за това защо достойнството на човека се състои в свободата да избира между доброто и злото; как той може да се защити от извършването на грях; какво точно е съвестта в човешкото сърце и защо трябва да се вслушваме в него, а не да го заглушаваме; колко ценни са милосърдието, милостта и прошката в междучовешките отношения. Голям принос в духовното ограмотяване и в личностното изграждане на подрастващите имат и уроците, посветени на Символа на вярата, както и тези, в които учениците научават, че Православната църква възпитава в човека не само любов към Бога и ближните, но също и в любов към себе си и към враговете. Тези последни два вида любов са особено важно допълнение към първите два вида любов, за които децата вече са чували.

Чрез синодалния учебник за 7-ми клас учениците имат възможност по-целенасочено да размишляват върху самите себе си, върху ценността на своята личност, върху това кое е истинското им „аз“, какво е Божият образ в тях и защо именно той заслужава да бъде обичан и усъвършенстван, а не – греховните склонности и страстите, към които ги тласка заобикалящият ги богоборчески свят. Като опознае още по-подробно същността на благодатните църковни тайнства, като научи какво означава да обичаш и врага си, но на дело, а не само на думи, ученикът по Православие несъмнено ще израстне с много по-висока духовно-нравствена култура, която ще може да изяви през целия си по-нататъшен живот и така със своята праведност и човеколюбие ще допринася градивно за обществения живот.

Като прибавим към това и урока за любовта към Божието творение, т.е. към цялата природа и вселена, може уверено да твърдим, че религиозното и вероучителното образование има най-голям капацитет да изгражда цялостни и съзнателни личности – с висок морал и високи идеали, които придават смисъл и свобода на детския живот.

Ползвайки синодалните учебници по „Религия“, учителите и учениците ще разполагат с учебен материал, изряден от верова гледна точка и изключително привлекателен от естетическа и методическа гледна точка. Православната тематика е представена по ангажиращ и занимателен начин в съответствие с възрастта на учениците за всеки клас, възпитавайки у децата доброта, кротост, търпение, благост и чувство за благоговение пред Бога, за послушание към родителите и към другите авторитети в живота им, съзнание за йерархичността в света и за реда в обществото.

Новите синодални учебници за 6-ти и 7-ми клас са много добър помощник за занимания в семейството и в църковните училища при храмовете. По решение на Св. Синод учебниците на БПЦ ще бъдат раздавани безплатно на децата, които изучават Религия - Християнство-Православие и Вероучение (съответно в светските и в църковните училища). По заявки готовите и одобрени учебници на Св. Синод ще бъдат разпространени в началните и средните училища, както и в църковните училища на БПЦ-БП за предстоящата 2021 / 2022 учебна година. Новите синодални учебници по „Религия“ могат успешно да се прилагат и в работата с учениците от българските училища в чужбина.

Авторският екип на Св. Синод продължава своята работа по учебниците за класовете от 8-ми до 12-ти включително - под прякото ръководство на Ловчанския митрополит Гавриил, ръководител на Културно-просветния отдел при Св. Синод на БПЦ-БП.

Светата ни Църква благодари на екипа на МОН за неговата системна работа в реализирането на конкурсните цели, както и на всички, които с ентусиазма и трудовете си, с експертизата и авторските си материали съдействаха за изготвянето на православните учебници на Св. Синод за 6-и и 7-ми клас.

Дълбоко признание заслужават членовете на синодалния екип: доц. д-р Мариян Стоядинов – гл. редактор и автор, проф. д-р Димитър Попмаринов – богословски редактор и автор, доц. д-р Павел Павлов – богословски редактор, доц. Йордан Йорданов – художествен редактор, ставр. ик. доц. д-р Захарий Дечев, доц. д-р Магдалена Легкоступ, д-р Десислава Панайотова – методици и автори, прот. доц. д-р Людмил Малев, доц. д-р Костадин Нушев и Катерина Вътева – автори, доц. д-р Ваня Сапунджиева и Катерина Милушева - художници, Жасмина Бакалова-Минчева – художник и графичен дизайнер с предпечат, Росица Георгиева - координатор, Анета Пенева – коректор, д-р Пенка Христова и Бисер Божков – секретари на Културно-просветния отдел при Св. Синод на БПЦ-БП.

Сърдечно благодарим и на нашите съработници ставр. ик. Цанко Тотев, ставр. ик. Александър В. Георгиев, ставр. ик. Павел Гърбов, ставр. ик. Василий Сарян, ставр. ик. Николай Георгиев, прот. Костадин Тренев, прот. Михаил Ковачев, свещ. Васил Василев, проф. дтн Емил Трайчев, проф. Владимир Аврамов и екипа му, адв. Радомир Чолаков, Ателие Праксис - Гергана Илиева-Лесикова, Катя Стоядинова, Мариела Драганова; Вера Върбанова, Галин Паскалев, Георги Дончев, Елеонора Караиванска, Камелия Бачорска-Ценкова, Любомир Ценков, Маша Бакалова-Йосифова, Студио Димчовски - Димчо и Антония Димчовски; Татяна Еждик, Ясен Иванчев, Ангел Карадаков, Пламен Михайлов, Александър Ангелов, Антон Поспелов, Антония Петкова, Весела Игнатова, Галя Тодорова, Георги Величков, Димитър Кисьов, Иван Павлов, Илийчо Илиев, Мартин Митов, Неделян Нешев, Нина Комарова, Пламен Агов, Стефания Михайлова, Стела Панайотова, Таня Вълчанова, Теодора Гърбова, Християна Бихлюмова, както и на вече преставилите се в Господа Аврам Аврамов и Ангел Радушев.

На всички допринесли за изготвянето на синодалните учебници по Православие благодарим, че внесоха своя дял в грижата за добруването и спасението на българските деца. Това богоугодно и благодатно дело продължава за слава на Светата, Единосъщна и Животворяща Троица, на Която още в IX век равноапостолно послужиха светите Седмочисленици и заедно с техните приемници ни завещаха и ние да пазим православната вяра, да я споделяме с ближните си и чрез нея всички да се просвещаваме и освещаваме в Христа. Нека делото на духовно-нравственото пробуждане и спасение на нашия народ пребъде!

Забележка: Директори на училища и учители по „Религия – Християнство-Православие“, както и преподаватели по „Вероучение“ могат да правят заявки в съответните митрополии за безплатно набавяне на учебници според броя на своите ученици.

За допълнителна информация и съдействие:

Културно-просветен отдел при Св. Синод

Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Сл. тел.: 02/987 56 11, в. 217


Текст: д-р Десислава Панайотова, експерт „Програми и проекти“ - КПО при Св. Синод на БПЦ-БП