282001.p.jpg?0 Всемирното Православие - ПРОУЧВАНЕ СОЧИ, ЧЕ В РУСИЯ ТРИ ПЪТИ Е НАРАСНАЛ БРОЯТ НА ХОРАТА, ОСЪЖДАЩИ АБОРТАНадписът гласи: "Децата не са боклук!"

За 20 години делът на гражданите в Русия, смятащи аборта за недопустим, е нараснал от 12 на 35 процента. Сред руснаците значително повече са станали и тези, които категорично осъждат съпружеските изневери и еднополовите отношения. При това жените са по-неотстъпчиви от мъжете, особено по въпроса за сексуалните връзки извън брака. Такива данни получиха социолозите от «Левада-център». Според експерти промяната в общественото мнение свидетелства за укрепване на традиционните семейни ценности.

 

Всенародното допитване на «Левада-център», проведено в края на декември 2017 г., показа, че мнозинството руснаци (68%) осъждат извънбрачните отношения на семейните хора бор от позициите «това е винаги осъдително» и «това е почти винаги осъдително»). През 1998 г. така са отговорили 50% от запитаните. От 68 до 83 процента е нараснал делът на тези, които не одобряват еднопловите отношения. А анкетираните, за които абортите са недопустими, дори ако те са обусловени от ниските доходи на семейството, са станали 35% срещу 12% през 1998 г.

Жените се отличават с по-голяма строгост на възгледите. Сред тях през 2017 г. 77% смятат сексуалните връзки извън брака за осъдителни. Сред мъжете този дял съставлява 57%.

Разликата между броя жени и мъже, осъждащи еднополовите връзки, е практически незабележима (съответно 83% и 82%). Но към абортите представителките на прекрасния пол се отнасят по-категорично. Изкуственото прекъсване на бременността, дори ако семейството има много нисък доход и не може да си позволи да има повече деца, се смята за осъдително от 37% от жените и 31% от мъжете.

Що се отнася до мнението относно абортите поради финансово неблагополучие, разлика в позицията на младите (до 30 г.) и по-възрастните жени няма. Забелязва се само обща тенденция на ръст на консервативните оценки: ако преди всяка пета е смятала такъв аборт за осъдителен, сега - всяка трета, пояснява социологът на «Левада-център» Карина Пипия.

Тя добавя, че анкетираните от малките градове и селата са по-лоялни към абортите поради ниски доходи.

Президентът на Руското общество на акушер-гинеколозите Владимир Серов коментира пред «Известия», че за последните 25 години броят на абортите в Русия е намалял осем пъти – от около 5 милиона на 600 хиляди годишно. За това е способствал цял комплекс от мерки. Това е например икономическото подпомагане от държавата на семействата с деца, създаването на центрове за подкрепа на бременните жени в сложна житейска ситуация, развитието на контрацепцията и просветителската работа за вредата от изкуствено прекъсване на бременността.

Движим се във вярната посока. Главното е да не се действа рязко и да не се забранява изкуственото прекъсване на бременността, защото това ще доведе до ръст на броя криминални аборти и майчина смърт – е уверен експертът.

Научният директор на Независимия институт за семейството и демографията Игор Белобородов смята, че промяната на общественото мнение относно абортите е резултат от геополитиката и просветителската дейност на Руската православна църква.

Ако за съветската жена 3–4 аборта са били нещо нормално, сега е дошло ново поколение майки, които не са готови на това — отбелязва експертът.

Според него ръстът на общественото осъждане на абортите и съпружеските изневери е признак за заздравяване на традиционните семейни ценности.

По данни на допитването на «Левада-център», в края на 2017 г. 54% от руснаците са били съгласни с твърдението, че работата на мъжа е да изкарва пари, а работата на жената е да се грижи за домакинството и да се занимава със семейството.

 

«МИЦ «Известия»