Един от най-старите храмове на Сливенска епархия е катедралният храм „Св. Димитър” в престолния й град. В сегашния си вид той е построен през 1831 година. Преданието говори, че на това място е имало стара, ниска, дъсчена църква. Съгласно разпоредбите на турската държава, през ...

Read more: БПЦ - Българска Патриаршия