2679_P1400614 Всемирното Православие - ИЗЛОЖБА „СИЯНИЕТО НА ВИЗАНТИЯ. УКРАСЕНИТЕ ГРЪЦКИ РЪКОПИСИ ОТ БАЛКАНИТЕ ОТ VI ДО XVIII В.” БЕ ОТКРИТА В НАЦИОНАЛНАТА ГАЛЕРИЯ ЗА ЧУЖДЕСТРАННО ИЗКУСТВО

Изложбата „Сиянието на Византия. Украсените гръцки ръкописи от Балканите от VI до XVIII в.” бе официално открита вчера вечерта в Националната галерия за чуждестранно изкуство. Тя се провежда във връзка с XXII-я Международен конгрес за византийски изследвания (София, 22-27 август 2011 г.)

В словото си при откриването на експозицията проф. Аксиния Джурова – комисар на изложбата „Сиянието на Византия. Украсени гръцки ръкописи от Балканите VІ–ХVІІІ в.”,специално благодари на Министерството на културата за оказаната финансова подкрепа при издаването на уникалния луксозен каталог за изложбата.

С финансиране от Министерството на културата са изработени и специалните витрини и паната за тази изложба.

На официалното откриване на изложбата „Сиянието на Византия” присъстваха също директорът на НГЧИ Ирина Мутафчиева и зам.-министърът на културата д-р Тодор Чобанов.

Изложбата в НГЧИ представя ръкописи от Музей на сръбската православна църква, Белград, Сърбия; Народна библиотека, Белград, Сърбия; Шумадийска епископия, Сърбия; Институт за опазване на паметниците и музей, Охрид, Македония; Държавен архив Тирана, Албания;Център за славяно-византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев” – София; Национален църковен историко-археологически музей – София; Научен архив при Българска академия на науките – София; Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” – София; Регионална библиотека „Иван Вазов” – Пловдив.

Показват се корените на общата християнска идентичност, оформена в нашия регион от православния модел на християнството, създаден от най-дълго просъществувалата империя – Византийската. Продължителността на този модел, неговата устойчивост през вековете се дължи до голяма степен на феномена на християнството – кодекса.Ръкописите в изложбата обхващат период от VI до XVIII в. Не е случаен и самият избор на хранилищата, от които са подбрани ръкописите, с оглед основната цел на изложбата. А именно – да бъдат представени сбирки, които не са широко познати от балканските страни, или малко достъпни и по този начин да се даде възможност бъдещите изследователи да очертаят една по-широка картина на украсената гръцка книга, извън основните писачески центрове на Константинопол, сравнително добре проучени.

Целта на изложбата е да покаже зараждането и развитието на основните стилове в украсата на византийската книга и техните типове.

В изложбата са включени 121 ръкописа от 13 хранилища на Балканите. От тях 86 са от България: от Центъра за славяно-византийски проучвания „Иван Дуйчев” към Софийския университет „Св. Климент Охридски” – 57; Народна библиотека „Св. св. Кирил и Методий” – 13; Църковен историко-архивен институт – 12; Българска академия на науките – 2; Народна библиотека „Иван Вазов” в Пловдив – 2.Това е една малка част от регистрираните на територията на страната гръцки ръкописи, които по последни данни наброяват 1200 с фрагментите. Подборът на ръкописите е направен с оглед на тяхната украса и с цел да се обогати картината на познатата досега украсена и илюстрирана гръцка книга. Паралелно с това желанието на организаторите е да представят част от богатото наследство на гръцкия кодекс, запазен на Балканите от хранилища, които не са били досега широко достъпни и в този смисъл – достатъчно познати.