Z Всемирното Православие - СВЕТИ МЪЧЕНИК ЙОАН БЪЛГАРИН

Блаженият Йоан бил родом от България. По някакъв случай той се поддал на дяволските козни и се отрекъл от Христа. Но подир някое време осъзнал своето голямо прегрешение и започнал да се кае за отричането си от християнската вяра. В това душевно състояние, търсейки успокоение на своята съвест, той напуснал родното си място, дошъл в Света Гора Атонска и си избрал за местопребивание големия манастир на св. Атанасий Атонски.


 

Тук Йоан три години прислужвал на един духовен старец. Но понеже съвестта му все още не му давала покой, винаги бил унил, печален и мълчалив. Самият му вид показвал, че е претърпял някакво голямо сътресение. Като не могъл повече да понася угризенията на съвестта, Йоан напуснал Св. Гора, дошъл в Цариград, облякъл се като турчин и в този си вид влязъл в джамията ‘‘Св.София’‘.

Там той започнал да се кръсти и да се моли по християнски, което извънредно поразило агаряните. Разгневени, те сурово се нахвърлили срещу него и го питали защо прави така. А той безстрашно изповядал, че е християнин, затова се кръсти като християнин и се покланя на Христа, Който е Син Божи и истински Бог.

Агаряните се опитали да го отклонят от неговата вероизповед, но като се убедили, че тя е непоколебима, отсекли му главата в двора на “Св. София”. Това станало на 5 март 1784 година.

Така блаженият Йоан получил светъл мъченически венец от Христа Бога на 19-годишна възраст.

 

Горе: Икона на Всички български светии