Неделни проповеди

FY7L2WSFs6Y Всемирното Православие - Неделни проповедиИзследвайте Писанията

и ще намерите живот вечен

(ср. Иоан. 5:39).

Благослови, отче!

Благочестиви християни, нашата православна вяра ясно е доказана от Писанието на закона и пророците и е удостоверена от Божиите преславни чудеса, от апостолите, от църковните учители, от мъките на светите мъченици и от кръстното Христово разпятие, което Моисей, предизобрази с издигнатата змия, както ще чуете сега от днешното Евангелие.

От Иоан, зачало 9

9k= Всемирното Православие - Неделни проповедиВ сърцето на всеки човек се намира ключът за портите на Рая и ключът за вратата на Ада. Ключът за рая — това е милосърдието, а ключът за ада — туй е жестокосърдието.

Спомнете си за Страшния съд, тъй както е описан от свети апостол и евангелист Матей (25:31—46)!

Ще наследят Царството небесно ония, които са нахранили гладни, напоили жадни, прибрали странници, облекли голи, посетили болни, споходили затворени.

Господи, ако си Ти, позволи ми

да дойда при Тебе по водата

(Мат. 14:28).

9k= Всемирното Православие - Неделни проповедиБлагослови, отче!

Както на царската трапеза е необходимо да има различни ястия, така и във всяка църква е необходимо да има различни поучения; защото както различните ястия веселят тялото, така и различните поучения веселят душата.

 „Той изгонва бесовете със силата на бесовския княз

(Мат. 9:34)

2014-07-25-1-01.jpg_1173479662 Всемирното Православие - Неделни проповедиТъй казали, братя и сестри, фарисеите за Иисуса Христа, след като в град Капернаум Той изцерил двама слепи и един ням човек хванат от бяс. Това чухте от днешното литургийно свето евангелие (Мат. 9:27-35).

Защо казали те така?Какво ги е подтикнало, та дивните чудеса на Господа Иисуса Христа да приписват на бесовския княз? Подтикнала ги е завистта!

Чедо, прощават ти се греховете!

(Мат. 9:2) ­ казва Христос в Евангелието.

Благослови, отче!

ikoni_%20%20%20%202 Всемирното Православие - Неделни проповедиБлагочестиви християни, както пчелите събират от цветовете на овошките медена сладост, така и църковните проповедници събират от Божието Писание различни душеполезни хубави неща, подобни на медена сладост, които, като биват прочитани в Божията църква, трябва да ги слушаме с тишина и голямо внимание, а не да разговаряме; защото съгрешаваме пред Бога, а грехът е голямо зло за човека, тъй като не само погубва душата, но и докарва болест на тялото, както ще чуете сега от днешното свето Евангелие.

Слушайте "Радио Канон"

Baner radio 3 1

ЗА ПРАВОСЛАВИЕТО  СТЪПКА ПО СТЪПКА 

 

Български свещеномъченици и изповедници за вярата от най-ново време

С ТЕКСТОВЕ ОТ КНИГИТЕ НА

ИГУМЕНИЯ ВАЛЕНТИНА ДРУМЕВА

МОЖЕТЕ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ ТУК

Нагоре