mitr_kiril Всемирното Православие - ВАРНЕНСКИЯТ И ВЕЛИКОПРЕСЛАВСКИ МИТРОПОЛИТ КИРИЛ ОТКРИ КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА УЧИЛИЩЕТО ПРЕЗ 21 ВЕКВчера в Община Варна, зала „Пленарна", в рамките на национален дебат „Българското училище през 21-ви век" се откри юбилейна десета Национална конференция с международно участие „Хуманизъм и прагматизъм в образованието на 21-ви век".

Присъстващи бяха г-жа Димова, зам.-министър на образованието, кметът на гр. Варна, председателят на Общинския съвет, представители на парламента, синдикатите, инспектората по образование в гр. Варна, академици, професори, доценти от отделни университети и научни институции, директори, преподаватели в училища, гости от чужбина, журналисти. Началото на дебата благослови Варненският и Великопреславски митрополит Кирил с думите:

 

 

 

"Благодарим най-сърдечно за високата чест да се намираме днес сред една част от българската интелигенция. Както беше казано, Варна наистина е столица на образованието. Нека не забравяме, че именно Варненският и Преславски митрополит Симеон свиква един от първите училищни събори, който изработи програма за българските училища и то не само за тези в градовете, но и по селата. Концепцията на митрополит Симеон залегна и в новия закон за българското образование по времето на министър Марин Дринов.

Варна обаче е първа в много отношения - научни конференции, опера, културни и спортни изяви. Като митрополит трябва да напомня, че първият катедрален храм-паметник, посветен на освобождението на България от османско робство, е построен във Варна през 1886 г., който благодарение на кмета на Варна получи такова осветление през нощта, та варненци преоткриха своя храм, като стана известен в цяла България и половин свят. Патриаршеският ставропигиален храм-паметник „Св. Александър Невски" беше осветен през 1924 г., а на Шипка - през 1902 г.

Непознаването на тези факти ни лишава от важна информация, която всеки средно интелигентен българин трябва да притежава. Незнанието на дребни неща, особено на много важни истини, липсата на сведения по редица въпроси се явява като голям проблем в разрешаването на жизненоважните въпроси както на отделния човек, така и за цялото общество.

Въпросите за образованието в нашата страна са от различно естество и тяхното разрешаване трябва да водят до смислени решения, т. е. до намиране на смисъла, определящ целостта, мира и благоденствието както на отделния човек, така и на цялото ни общество.

Сега всички ние и конкретно тази конференция имаме възможност да изразим своето обществено мнение по въпросите за българското образование през ХХІ в., особено в периода, когато проектозаконът за българското образование се изнася за обсъждане. В този момент повече от отговорно е да се отнесем с чувство на дълг, та всеки един от нас да допринесе от своя страна това, което считаме за необходимо да се заложи в закона за нашето образование.

Важно е да напомним за тежките обсъждания, вече толкова години, на въпроса за предмета Религия в нашите училища.

Уважаеми участници,

православната християнска вяра за повече от 1100 години изгради нравствеността и духовната култура на нашия народ. Изграждането на нашето общество векове наред се е основавало на християнското познание за човека, за личността, за обществото, брака и семейството, за света и за Бога. Самият Господ Иисус Христос казва: „На небесата повече радост ще има за един каещ се грешник, нежели за деветдесет и девет праведници, които нямат нужда от покаяние. Такава радост, казвам ви, бива пред Ангелите Божии и за един каещ се грешник" (Лука 15:6). Ето какво значи за Бога всяка една отделна личност. Нима ще продължаваме в духа на казаното от иначе великия български поет: „Какво значи тук някаква си личност?"

Тези знания са в основите на Европа и именно християнските познания са тези основни въпроси, които определят и нашите основни ценности, чрез които се ръководим и в които намираме смисъл в живота. Какво ще се случи, ако нямаме това знание за основополагащите истини и неща или ги заменим с други, нехристиянски възгледи? Всъщност ще се случат неща, началото на които наблюдаваме като резултат при подрастващите и в цялото ни общество. Ако изгубим своите исконни ценности, на тяхно място ще дойдат непременно други знания, които трудно ще възприемем и няма да са ценности.

Във връзка с това за постигане на консенсус, както каза и г-жата заместник-министър на образованието, призоваваме всички, от които зависят нещата, да намерим правилен и цивилизован обществен диалог за разрешаването на въпроса за образование в духа на нашите български християнски ценности. От разрешаването на този въпрос ще зависи нивото на духовност и култура на българина, целостта на нашето образование и на цялото ни общество."

 

Източник: Варненска и Великопреславска Света Митрополия