Богослужение

nedelia_pravoslavna_M Всемирното Православие - БогослужениеСлед св. Василиева Литургия в Неделя на Православието, всички свещенослужители излизат от олтара и застават в средата на храма пред иконите на Спасителя и Св. Богородица, поставени на аналой.

Дякон: Благослови, владико.

Свещеник: Благословен Бог наш…

Народ: Амин.

Свещеник: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Царю Небесный…

Четец: Трисвятое. Пресвятая Троице, Отче наш...

Свещеник: Яко Твое ест царство...

Четец: Амин. Господи, помилуй (12). Приидите поклонимся...

74 псалом:

Тя е спо­мен за Тай­на­та ве­че­ря на Гос­под Иисус Хрис­тос с апос­то­ли­те, ста­на­ла пре­ди кръс­т­ни­те Му стра­да­ния; спо­мен е и за из­ку­пи­тел­на­та Му смърт. Литургия­та сим­во­лич­но изоб­ра­зя­ва по-важ­ни­те мо­мен­ти от зем­ния жи­вот на Госпо­да. Тя е на­ше­то без­к­ръв­но жер­т­воп­ри­но­ше­ние. През вре­ме на св. Ли­тур­гия, при приема­не на св. При­час­тие, под вид на хляб и ви­но, ние при­е­ма­ме Тя­ло­то и Кръв­та Хрис­то­ви, чрез ко­и­то осъ­щес­т­вя­ва­ме на­пъл­но и дейс­т­ви­тел­но об­ще­ни­е­то си с Бо­га.

Уч­ре­дя­ва­не на св. Ев­ха­рис­тия

"И когато ядяха, Иисус взе хляба и, като благослови, преломи го и, раздавайки на учениците, каза:

вземете, яжте: това е Моето тяло.

И като взе чашата и благодари, даде им и рече:

пийте от нея всички; защото това е Моята кръв на новия завет, която за мнозина се пролива за опрощаване на грехове."

(Мат. 26:26-28; Марк 14:22-24; Лука 22:19-20)

На Тайната вечеря Христос взел хляб, благословил го, благодарил, преломил го и, раздавайки го на Своите ученици, казал: "Вземете, яжте, това е Моето тяло, за вас преломявано! Това правете за мой спомен!" (Мат. 26:26-28). След като привършил вечерята, Спасителят взел чашата, подал я на учениците Си и казал: "Тая чаша е новият завет в Моята кръв! Това правете, колчем пиете, за Мой спомен!" (1 Кор. 11:25). Верни на тази заръка, светите апостоли и първите християни се събирали по къщите и преломявали хляб и, по дадения от Христа пример, се причащавали с пречистото тяло и кръв Христови. Това приобщение с Господа се е придружавало с молитви и песнопения. Така били положени основите на светата литургия.

sv_ioan_zlatoust Всемирното Православие - БогослужениеНа български език

(За ползване от благочестивите миряни)

Литургията на свети Йоан Златоуст се извършва през цялата година, освен в дните, през които е предвидено да се извършва света Василиева или света Преждеосвещена литургия.

През Великия пост света Златоустова литургия се извършва във всички съботи (освен Велика събота), на вход Господен в Йерусалим и в дните (освен Велики петък и Велика събота), в които се падат празниците Сретение Господне и Благовещение.

ЛИТУРГИЯ НА ОГЛАШЕНИТЕ

Свещеникът:

Благословено е Царството на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги, и во веки веков.

Народът:

Амин (1).

nedelia_pravoslavna_M Всемирното Православие - БогослужениеСлед св. Василиева литургия в Неделя на Православието, всички свещенослужители излизат от олтара и застават в средата на храма пред иконите на Спасителя и св. Богородица, поставени върху аналой.

Слушайте "Радио Канон"

Baner radio 3 1

ЗА ПРАВОСЛАВИЕТО  СТЪПКА ПО СТЪПКА 

 

Български свещеномъченици и изповедници за вярата от най-ново време

С ТЕКСТОВЕ ОТ КНИГИТЕ НА

ИГУМЕНИЯ ВАЛЕНТИНА ДРУМЕВА

МОЖЕТЕ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ ТУК

Нагоре