GavriilUrgebadze Всемирното Православие - ДУХОВНИ НАСТАВЛЕНИЯ НА ПРЕПОДОБНИ ГАВРИИЛ УРГЕБАДЗЕЗа Бога

Моретата ще пресъхнат, планините ще се разрушат, но славата на Христа няма да свърши.

Смъртта – това е преображение. Не се страхувайте от смъртта – страхувайте се от Божия Съд. Представете си как бие сърцето, когато стоите на изпит пред професора. Колко по-страшно е да стоите пред Бога на Съда! Божието величие не е сравнимо с нищо.

Когато произнасяш името на Господа, стани и се прекръсти.

Който ти е дал душа, на Него тя и принадлежи.

За Божия Промисъл и съдбата

Бог с височайшия Си Промисъл изпитва човека.

Без Божията воля демонът не може даже троха да премести.

Никога не губи надежда на Божия Промисъл.

За човека е трудно да проникне в Божия Промисъл. Има допущение, воля и Божий Промисъл. Допущение е, когато Бог дава на човека свобода. Тогава човекът върши, каквото пожелае. Когато действа Божията воля, човек върши това, което Бог пожелае. Божията воля винаги носи добро. Божият Промисъл направлява: ту извършва допущение, ту – воля. Когато не можеш да решиш някой въпрос и не знаеш какво да правиш, довери се на Божия Промисъл и не мисли повече за това.

Някои казват: „от рождение му е писано“. Но ако на човек така „от рождение му е писано“, тогава защо съди Бог? „Съдбата“ си създаваме ние сами. Ако човекът безразсъдно подлага на опасности живота си и погива, той извършва грях, а съдбата тук няма място.

За смирението и покаянието

Всички изпитания ще минат покрай смирения и няма да го докоснат. Без смирение никой няма да влезе в Царството Небесно.

Ако не паднеш – няма да познаеш покаянието. Аз самият съм голям грешник и затова жаля грешните.

Не подобава на християнина да хленчи.

За Бога всички грехове са като камъчета в морето. Няма такъв грях, който превъзхожда Неговото милосърдие.

Трябва повече да се каем от сърце, отколкото със сълзи.

Господ ще унизи и ще въздигне. Когато започвам да считам себе си за по-добър от другите, тогава си слагам на главата диадемата и излизам бос на улицата. Хората ме гледат и ми се смеят, а аз виждам какво нищожество съм.

Който унизи себе си, той ще се възвиси.

Смирението е неугасваща, угодна на Бога свещ.

Милостта е злато, а смирението – брилянт.

Осъзнай немощта си.

Съгрешил ли си – веднага се покай.

Съвестта е частица от Бога в сърцето ти.

За спасението

Никога не изменяй на Бога. Понеси докрай всички изпитания – и вратите на Рая ще се отворят за теб.

Не се безпокойте за плътта си, мислете за спасението на душата си. Който е победил езика и корема си, той вече е на правилния път.

Без скърби няма да се спасиш.

Не всички ще се спасят. Бог няма да те спаси, ако не Го молиш за това. Който спаси душата си и помогне на другите с дума или дело, той ще изпълни Христовите заповеди.

Ако другите правят всичко вместо нас – как ще се спасим?

Времето е голяма милост. То се дава на човека за спасение.

За греховете

Дързък е онзи човек, който не вижда греховете си и много си въобразява за себе си. Всички горди и тщеславни по сърце са мерзки в Божиите очи.

Ако считаш себе си за по-добър от другите – ти си противен на Бога.

Не приемай като пожертвование „иудини пари“. Такива пари непременно ще те въвлекат в грях, от който няма да се освободиш скоро.

Няма такъв грешник, когото Бог да не приеме чрез Покаяние и свето Причастие.

Чуждите грехове не са твоя работа. Ти седи и плачи за своите си грехове.

Да се печатат икони в светските вестници е престъпление.

Нарушението на обещанията е голям грях.

Трябва да имаме само един страх – страхът да не вършим грях.

Божият гняв е върху жените, извършили аборт. Кайте се непрестанно и се молете Бог да ви прости греха на детеубийството.

Безчинството и безсрамието са начало на всяко зло.

Който дава несправедливи заповеди, греши повече от онзи, който ги изпълнява.

Безпричинното споменаване на Божието име е недопустимо. Нарушава се третата Божия заповед.

Неправилно е да искаш от някого онова, което сам не си дал.

Не трябва да обожествяваме земен човек.

Без да знаеш духовното състояние на ближния си, не давай съвети. Твоят съвет може да го погуби.

Всеки грях е вражда с Бога. Опомни се! С Кого враждуваш?!

За греха на осъждането

Ако видиш убиец или блудница, или пияница, който се валя на земята, не го осъждай никога, защото Бог е отпуснал юздата му, а твоята юзда държи в ръцете Си. Ако отпусне и твоята, ти ще се окажеш в по-лошо положение: можеш да паднеш в същия грях, за който осъждаш другия, и да погинеш.

Никога не осъждай, съдия е Сам Бог. Онзи, който осъжда, е като празен пшеничен клас, който винаги е с вдигната глава и затова винаги гледа на другите отгоре надолу.

 

За Грузия

 

Грузия е моят кръст. Божията благодат никога не е оставяла и няма да остави Грузинската православна църква. Веригата на светиите не е прекъсвала и няма да прекъсне.

Грузия ще възкръсне, както Лазар. Докато в Грузия няма коронован цар, нищо добро няма да има.

Грузия ще се възроди, но чрез големи изпитания.

Грузия е дял на Божията майка. Не оставяйте Родината през трудните времена, не прогневявайте Божията майка.

Където се е родил човек, там и слиза на него благословението.

 

За вярата

Твоите изпитания са заради неверието ти. Проси от Бога прошка и укрепяване на вярата ти.

Вярата е талант, даден от Бога.

Който живее без вяра в Бога и без Църквата, е все едно като богохулник.

Когато пред теб хулят вярата ти и ти мълчиш – ти си по-лош от този хулител.

Благодари на Бога, че си се родил православен. Бъди твърд във вярата си, не се подавай на изкушения и не се грижи за това ще се спасят ли, или не хората от друго изповедание. Това не е наша работа. Бог е милостив.

По-добре да бъдеш сто пъти блудник, отколкото еретик.

Когато е необходимо да се защитава вярата и ти не правиш това, душата ти погива; а ако погинеш, защитавайки вярата – ще отидеш в Царството Небесно.

Икуменизмът е свръхерес.

Православната Църква е кораб, плаващ в бурния океан. Ние, православните, се намираме на този кораб, а хората от другите вероизповедания плават сами.

За молитвата

Молете се за всички. Оставям ви завещание: молете се, и вашите молитви ще преместват планини.

Питаш как да се молиш за враговете? Първо започни да се молиш за тези, които обичаш най-много, например за децата си. След това се моли за останалите членове на семейството си. После за всички твои съседи и роднини, за да нямаш врагове. Благослови града, където живееш, но Тбилиси не е един – благослови всички жители на Грузия. И Грузия не е една, тя е заобиколена с други страни – моли от Бога хората да не враждуват. Накрая, когато си се помолил за всички и е останал само врагът ти – и него не оставяй. Моли се Бог да изпълни сърцето му с доброта, а разума – с мъдрост. Ето така и ще можеш да се помолиш за врага си.

Ако не изпълнявате Божиите заповеди, не безпокойте Бога с много молитви, Той няма да ви чуе, и молитвата ви ще бъде за грях.

Когато пред иконите и кръстовете, направени от ръцете ти, се молят други, част от благодатта преминава върху теб.

Ако след молитвата не следват добри дела – молитвата е мъртва.

Ако по време на молитва те помолят за помощ, а ти кажеш: „Ще завърша молитвата си и след това ще помогна“, знай, че твоята молитва не е угодна на Бога. За такава молитва се казва: „Молитвата му ще бъде за грях“.

Ако станеш свидетел на кражба и не можеш да се намесиш, казвай „Отче наш“.

Всички дела и усърдни молитви принасяй в жертва на Бога.

За онези, които се намират в ада, панихидата е като за затворника – дневната светлина.

Заупокойната молитва е необходима и за покойника, и за молещия се.

Господ ще помилва психически нездравия човек, който е извършил самоубийство. Но ако човек съзнателно убива себе си, отива в ада. За тях трябва да се дава милостиня и да се вършат добри дела. Понякога и такива излизат от ада.

 

За разума

 

На човека му кажи веднъж, два пъти, три пъти, а ако не разбере, остави го.

Бъди като дете по чистота и невинност, но не по разум.

Като завладява човека, демонът първо му отнема разума.

Лошо е, когато езикът бърза напред, а разумът остава назад.

 

За светините

Не трябва да целуваме лика на иконата, достатъчно е да целунем рамката с благоговение. Трябва да се докосваме с любов и упование.

Светената вода и просфората много укрепяват. Трябва да се приемат с вяра.

 

 За последните времена

Запомни: Христос е Един, втори няма да има. По-рано, макар и да говореха за идването на антихриста, но тогава нямаше такива знамения. Имаше войни, но нямаше небесни чудеса и всеобща разединеност.


В Грузия се променят нравите. Онези, които ще се увлекат
от мирските съблазни, ще разпознаете така: те ще ходят разсъблечени. Християните ще бъдат облечени прилично. По каноните на Светата Църква жената не трябва да носи панталони. По дрехите на човека се вижда и духовното му състояние.

Продуктите, върху които поставят числото на антихриста, не могат да ви причинят вреда. Това още не е печатът. Трябва да кажете молитвата Отче наш", да се прекръстите, да поръсите със светена вода - и така ще се освети всяка храна.

Не яжте хляба на човека, който е приел печата на антихриста.


В последн
ите времена привържениците на антихриста ще ходят на църква, ще се кръстят и ще проповядват евангелските заповеди. Но не вярвайте на онези, които нямат добри дела. Само по делата може да се разпознае истинският християнин.


Истинската вяра намира място в сърцето, а не в разума
. След антихриста ще тръгне онзи, чиято вяра е в разума, а на когото вярата е в сърцето, ще го разпознае.


Мястото, където ще поставят печата на антихриста, не е дланта, а показалецът. Ще го вкарват с компютър под кожата и той няма да се вижда. Отначало
по желание. А когато антихристът се възцари и стане властелин на света, ще принуждава всички да приемат този печат. Онези, които не го приемат ще ги обявят за предатели. Тогава ще трябва да се отива в гората по десет-петнадесет човека заедно. По един или двама няма да се спасите. Каквото и да се случи, не губете надежда в Бога. Господ ще ви вразуми как да постъпите. Който бъде твърд във вярата няма да почувства нито глад, нито жажда и стихийните бедствия няма да го доскоснат.

Дяволът има 666 мрежи. Във времената на антихриста хората ще чакат спасение от космоса. Това ще стане и най-голямата уловка на дявола: човечеството ще търси помощ от извънземните, без да знае, че те са демони.
Ако откраднеш, ще нарушиш една от десетте заповеди. Който постъпи така - антихрист
ът и така ще приеме. Вярващият човек се уповава на Бога. А Господ през последните времена ще извърши такива чудеса за своя народ, че едно листенце от дървото ще стига за цял месец. Истинския вярващият човек ще прекръсти земята и тя ще му даде хляб.


През последните времена не гледайте небето: можете да се прелъстите от чудесата, които ще ста
ват там – ще сгрешите и ще погинете.

(Със съкращения)